Geloofsinburgering. Hoe voelt het om als christen uit het buitenland in Nederland te wonen?

23 September 2019 in Inspiratiebijeenkomst

Inburgering van migranten gebeurt op veel vlakken van het leven, zo ook op geloofsvlak. Hoe voelt het om als christen uit landen waar je een minderheid bent of zelfs vervolgd wordt, in Nederland te wonen?

Wat betekent het om een nieuwe gemeente te stichten in Nederland? Welke contacten bestaan er tussen deze migrantengemeenten en Nederlandse geloofsgemeenschappen?

Drie vertegenwoordigers uit migrantenkerken zoals de Molukse, de Perzische, de Eritrese en Koptische geloofsgemeenschappen vertellen op deze avond over hun ervaring als christelijke migrant in Nederland. De drie gasten worden geïnterviewd, daarna kan in kleinere groepen met hen worden doorgepraat over hun en uw eigen ervaring met geloofsinburgering.

Bron afbeelding: James Coleman via Unsplash