Filosofische lezingen van hedendaagse Nederlandstalige literatuur

25 September 2019 in Cursus

Wat zijn de raakvlakken en verschillen tussen literatuur en filosofie? Zetten romans aan tot filosofische beschouwingen? Wat leert literatuur ons over ‘het goede leven’? Kunnen we de plot van een roman vergelijken met de zin van het leven? In deze cursus staan filosofische lezingen van hedendaagse Nederlandstalige romans centraal. Vanuit filosofische thema’s als existentie, levenskunst, esthetica, systemen, geluk en tijd worden deze boeken besproken.

In het eerste college wordt ingegaan op de relatie tussen literatuur en filosofie: wat zijn de raakvlakken en wat zijn de verschillen? Wat voegt filosofie toe aan een interpretatie van een literair werk? Tevens wordt er in dit college ingegaan op een aantal poëtische teksten.

Daarna staat in elk college één recent literair werk centraal waarbij we onder andere uitgaan van de vragen: welke filosofische thema’s komen aan bod? Wat zegt dit boek over het leiden van een ‘goed’ leven? Zijn deze romans afspiegelingen van de tijd waarin we leven en wat betekent dat voor het singuliere bestaan van de lezer?

Filosofen als Kant, Hermsen, Foucault, Camus, Arendt, Nussbaum en Deleuze passeren in deze reeks de revue, en bieden ons sleutels tot een filosofische lezing van de romans.

Opzet en Literatuur

  • Inleiding literatuur en filosofie (+ bespreking poëtische teksten)
  • Marcel Möring – Modelvliegen (2000)
  • Maxim Februari – Klont (2017)
  • Peter Zantingh – Na Matthias (2018)
  • Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs (2017)
  • Marja Brouwers – Casino (2004)

Cursusdata: woensdag 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december

Meer weten, klik hier!

Bron afbeelding: Fabiola Peñalba – Unsplash