Filosofie voor een weergaloos leven

15 April 2019 in Gesprek
Op 15 april komt de filosofiegroep over ‘een weergaloos leven’ weer samen. Er wordt samen gegeten en onderwijl gepraat over het thema.

Van harte welkom om mee te praten, denken en eten!

Meer informatie jhroselaers@online.nl