Ethische beslissingen rond het levenseinde – Marianne Zandbergen

31 March 2019 in Lezing

De medische vooruitgang heeft veel positieve kanten, maar ook een keerzijde: hoe ver ga je met behandelen? Daar wordt vaak nog te weinig over gesproken. Ook is informatie nogal eens eenzijdig. Ondertussen staan artsen vaak voor zware dilemma’s bij euthanasievragen, of op het gebied van orgaandonatie.

Als we ons er eerder in verdiepen is dat beter voor iedereen: onszelf, familie en artsen. Het brengt ons ook dichter bij elkaar als we elkaars standpunten horen en leren begrijpen. Het eerste deel van de ochtend betreft een inleiding over orgaandonatie en euthanasie. Na de koffie gaan we met elkaar in gesprek.

Marianne Zandbergen was voorganger van o.a. de afdelingen Brielle en Oud- Beijerland. Nu is zij geestelijk verzorger in het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes. Ook is zij actief betrokken bij de Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO).

Bron afbeelding: Daan Stevens via Unsplash