Einstein en het heelal

2 October 2019 in Cursus

Einstein was behalve wetenschapper ook filosoof. Hij dacht diep na over de grondslagen van de natuurwetenschap. Daardoor was hij in staat een volledig nieuw wereldbeeld te creëren, een wereldbeeld dat onze ideeën over ruimte en tijd, over materie en energie, en over zwaartekracht en kosmos in een nieuw daglicht plaatst.

Het is Einsteins fascinerende combinatie van wetenschapper en filosoof die centraal staat in de cursus. Wetenschap was voor hem een heilige zaak die slechts door weinigen echt werd begrepen. Zo ontdekte hij dat zijn wetenschappelijke begrip van het heelal mede gevoed werd door een rationele spiritualiteit, door hem omschreven als een ‘kosmische religiositeit’. We zien dit terug in de bewonderende manier waarop Einstein aankeek tegen ‘ware’ wetenschappers als Kepler, Newton en Maxwell. Daarnaast zien we hoe zijn speciale en algemene relativiteitstheorie hebben geleid tot fascinerende ideeën over de big bang en de uitdijing van het heelal, en zelfs tot ideeën over nog onbekende zaken als donkere materie en donkere energie.

Het heelal was voor Einstein niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksobject, het was ook een wereld waarin zijn diepste intuïties ‘weerklank’ vonden. Het is de filosoof in Einstein die aandacht besteedde aan deze ‘spirituele’ relatie met het heelal. We bespreken in de cursus daarom niet alleen de basisinzichten van zijn theorieën, maar ook zijn ‘religieuze’ ideeën. Daarbij vermijden we begrippen als God en religie zoveel mogelijk om onnodige verwarring te voorkomen. Aldus kunnen we zien hoe Einstein een heel bijzondere visie op spiritualiteit ontwikkelde waarin het mysterie van ‘de begrijpelijkheid van het heelal’ centraal staat.

Data: woensdag 2 oktober tot en met 27 november, m.u.v. 16 oktober

Meer informatie? Klik hier. 

Bron afbeelding: wikipedia / pd us (public domain USA)