Eat and Meet: geloof en beeldende kunst

4 September 2017 in Cursus

In de serie gesprekskringen Eat & Meet vier bijeenkomsten waarin kunstenaars zichtbaar maken wat niet goed onder woorden te brengen is.

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren. In de traditie van de symposia organiseert Remonstranten Lochem weer een serie bijeenkomsten rondom het thema geloof en beeldende kunst. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen en kunstenaars aan bod:

  1. Cirkelen rond de leegte, Lee Bontecou
  2. Hier begint het ontwaken, Jacoba van Heemskerck
  3. Aandacht voor de kwetsbare, Käthe Kollwitz
  4. Kwaad is banaal, Marlene Dumas

Op 4 september, 6 oktober, 22 januari en 16 april vindt de avondserie plaats (deelname € 60). Op 6 september, 8 november, 24 januari en 18 april is de middagserie (deelname € 40). Aanmelden graag vóór 4 september bij Henk van den Berg henk@deheerlykheit.nl

Bron afbeelding: Tim Mossholder via Unsplash