Doe je best! – Marjoleine de Vos

17 April 2019 in Filosofisch café

De essayiste Marjoleine de Vos laat in haar essaybundel Doe je best zien hoe wij omgaan met vervelende gebeurtenissen, met het lot dat ons allemaal kan treffen. Welke verhalen uit de Griekse mythologie of uit het geloof gebruiken wij om ons lot te dragen? Zij gaat op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe moeten wij leven?

Ook onderzoekt zij wie wijzelf zijn. Ben je nog dezelfde als toen je een 13-jarig meisje was?Ben je altijd jezelf of kan je onder verschrikkelijke omstandigheden dingen doen die jeanders nooit gedaan zou hebben?

De waarheid van ons bestaan verandert in de loop van de tijd, net zoals wijzelf. Een gevoel of een betekenis is soms alleen in verhalen, gedichten, schilderijen of muziek uit te drukken. De Vos ziet dat met de jaren het besef komt dat vragen en veronderstellen en nooit het antwoord weten, het leven is van ons denkende mensen. Aan het einde van het essay volgt haar leefregel: Doe je best; handel en wacht af of het goed uitpakt.

Marjoleine de Vos (1957) is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Ze schrijft over kunst, literatuur en koken, en heeft een tweewekelijkse column op de opiniepagina. Een selectie uit deze columns werd gebundeld in Nu en altijd: bespiegelingen (2000). In 2000 verscheen haar eerste poëziebundel Zeehond graag, in 2003 gevolgd door Kat van sneeuw. Beide bundels werden zeer goed ontvangen; Zeehond graag werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2002. In 2008 verscheen de eveneens goed besproken bundel Het Waait.