Lezing: dilemma’s rond geloof, gender en seksualiteit

9 March 2017 in Lezing

Kerken in Nederland hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis met het onderwerp seksualiteit. Heel uitdagend wordt het als de kerken in Nederland kerkelijke partners hebben in andere landen die bijvoorbeeld homoseksualiteit afkeuren en strafbaar willen stellen.

Met dat dilemma werden de kerken geconfronteerd in 2008. Een oplossing werd gevonden in het organiseren van dialoog-sessies. In zo’n dialoog gaat het over wat mensen ten diepste beweegt en raakt. Religie en spiritualiteit zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Een dialoog over de gevoelige en controversiële kanten van seksualiteit waarin verschillen in visies eerlijk worden besproken is dan van groot belang.

Geloof

Hoe dit in zijn werk ging en wat het opleverde zal in deze lezing uitgebreid aan de orde komen. We zullen ook bezien hoe we in onze eigen situatie in Nederland ervan kunnen leren om vraagstukken die erg lastig liggen te bespreken.

Elise Kant (1965) is politicoloog en mensenrechtenspecialist met jarenlange ervaring in het werken met kerken en organisaties in Oost Afrika en wereldwijd. Speciale aandacht geeft ze aan de positie van vrouwen in conflictgebieden en aan de dialoog over homoseksualiteit . Ze werkt voor de PKN/Kerk in Actie sinds 1996 en is momenteel Gemeente adviseur voor Kerk in Actie. Ze wordt geïnspireerd van het onderweg zijn met mensen die geloven dat het anders moet, anders kan en anders zal zijn.

Bron afbeelding: Stephen-Radford via Unsplash