De symboliek van het kruis

4 April 2019 in Lezing

Het kruis is uitgegroeid tot het bekendste christelijke symbool. Voor christenen spreekt dat vanzelf, maar bij het begin van het Christendom lag dat anders.

In alle eeuwen is het kruis steeds anders uitgebeeld en werden er andere accenten gelegd. Monica Schwarz vertelt op donderdag 4 april over die ontwikkeling aan de hand van een beamerpresentatie.

Zoeken naar nieuwe symbolen

In onze tijd voelen veel mensen zich niet zondermeer thuis bij aloude religieuze symbolen. Zij zoeken naar nieuwe symbolen die meer verbonden zijn met hun eigen leven en met deze tijd. Na de lezing is er ruimte om op creatieve wijze op zoek te gaan naar dergelijke eigentijdse symbolen.

Opgave via: veelstemmiglicht@gmail.com of telefonisch 0546.840484

Bron afbeelding: Eberhard Grossgasteiger via Unsplahs