De stad in de religie, religie in de stad – Chris Doude van Troostwijk e.a.

23 January 2020 in Boekpresentatie

Hoe kijken verschillende religies aan tegen de stad en de stadse cultuur? Welke inspiratie kunnen de verschillende tradities leveren voor een vreedzaam samenleven, en voor goed burgerschap?

Op donderdag 23 januari organiseert de leerstoel Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium in samenwerking met uitgeverij Skandalon een gespreksmiddag De stad in de religie, religies in de stad. De lezing vindt plaats in de Singelkerk (adres: Singel 452 in Amsterdam). Deskundigen op het gebied van kerkelijke presentie in de stad worden geïnterviewd – de zaal reageert.

De volgende dag, vrijdag 24 januari is er aan de VU (adres: Boelelaan 1105 in Amsterdam) een academische studiedag rondom hetzelfde thema, maar vanuit wetenschappelijk en multireligieus perspectief. Aanleiding voor beide activiteiten is het verschijnen van de Nederlandse vertaling De grote stad – een bijbels perspectief van filosoof Jacques Ellul (oorspronkelijke titel: Sans feu, ni lieu) bij uitgeverij Skandalon. Met onder meer Chris Doude van Troostwijk.

Aanmelden is noodzakelijk

Voor deelname en lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-, over te maken naar NL41 ABNA 0243 4938 78, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Stad in de religie’ (of te betalen aan de deur) Indien u een bewijs van deelname wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding te vermelden. Informatie en opgave via conferentie@doopsgezind.nl

Klik hier voor de folder. 

Bron afbeelding: Ramon Philipo