De stad als klooster

6 november 2018 in Tentoonstelling

Vanaf 6 november presenteert het MRK Uden De Stad als Klooster, een grootse tentoonstelling over de rijke leescultuur en devotie in stad en klooster tijdens de late middeleeuwen.

De tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van een grootschalig onderzoek door het project “Cities of Readers” van de Rijksuniversiteit Groningen en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hieruit blijkt dat middeleeuwse burgers actieve lezers en schrijvers waren van religieuze teksten. Nog voor de Reformatie lazen leken dezelfde spirituele geschriften als kloosterlingen en wisselden ze hun werkzaamheden af met gebed en devotie. De hele stad was een klooster, zoals Erasmus constateerde.

Beleving en inleving
De bezoeker ontdekt het milieu van de middeleeuwse kloosterlingen en dat van de stedelijke lekengemeenschap. De tentoonstelling is ingericht met bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen en middeleeuwse handschriften die huiskamer, kerk, leeskamer en schrijfatelier vormen. Beleving en inleving staan centraal. Zo wordt de bezoeker uitgedaagd een virtuele pelgrimage af te leggen, zelf aan de schrijftafel plaats te nemen en met een audiotour gekoppeld aan een rozenkrans de getijden van de dag af te leggen. Hierdoor wordt de weg geopend naar een dieper begrip van de geletterdheid, geloofsbeleving en kunst uit de late middeleeuwen.

Bijzondere bruiklenen 
Tijdens de tentoonstelling worden topstukken uit het MRK worden getoond, versterkt door tientallen bijzondere of zelfs unieke stukken uit andere musea, bibliotheken en particuliere collecties uit binnen- en buitenland, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, Museum De Pont en Rijksmuseum Amsterdam.

Bron afbeelding: Hartmut Tobies via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Gnostiek Jung in het heden

20:00 - 22:00 7 februari 2019

In de eerste jaren van onze jaartelling onderkende men vele...

De hemel bestormen (vol)

11 januari 2019 - 13 januari 2019 Fredeshiem - Steenwijk

Van bergen gaat een bijzondere kracht uit: het verlangen naar...

Wijs en waarachtig. Bijbelse tradities, zingeving en vrijzinnig geloven.

10:30 - 17:00 7 december 2018 Doopsgezinde Vermaning - Haarlem

Het Doopsgezind Seminarium organiseert op 7 december een publiek symposium...