De paradijstuin – Anne Mieke Backer

1 March 2020 in Lezing

Het scheppingsverhaal in Genesis is terug te voeren op een oude Hebreeuwse geschiedenis die een vari­atie is op mondeling overgeleverde Babylonische verhalen, die al duizenden jaren voor de jaartelling werden rondverteld en op den duur ook verkleefden met andere scheppingsepen. Anne Mieke Backer vroeg zich af waarom van alle scheppingsverhalen juist de versie is beklijfd, waarin wordt gesteld dat door toedoen van een vrouw het paradijs is verloren gegaan.

Het openingsverhaal van de bijbel vertelt hoe het eerste mensenpaar door zonde de ordentelijke para­dijstuin verspeelt, en als straf van God de natuur in wordt gejaagd met haar stormen, koude, distels en roofdieren. De boodschap ervan zou diepe voren trekken in de cultuur van het Avondland: om te begin­nen legde het de theologische basis voor de westerse opvatting van het begrip ‘natuur’ en vervolgens te­ kende het eeuwenlang de morele positie van vrouwen.

Tijdens onderzoek voor haar boek ‘Er stond een vrouw in de tuin’ trof Backer talloze wetenschappelijke en minder wetenschappelijke plattegronden en geografische aanwijzingen van de paradijstuin aan, maar ontdekte dat nog nooit iemand de moeite had genomen de tuin van Eden te reconstrueren naar de letter­lijke tekst van Genesis. Haar reconstructie wil zij tijdens haar lezing graag laten zien en daarbij vertelt zij tot welke verrassende conclusies dit leidde.

Anne Mieke Backer studeerde kunstgeschiedenis te Neuchâtel en voltooide haar opleiding aan de AKI Kunstacademie, waar zij in 1974 afstudeerde in buitenruimtelijke monumentale vormgeving bij Prof. Hardy. Zij is werkzaam als buitenruimtelijk ontwerper en als auteur van boeken en artikelen over tuin- en landschapshistorie.

Bron afbeelding: wikipedia / Publiek domein