De kunst van het lachen, humor in de kunst van de zeventiende eeuw – Thera Folmer

2 February 2020 in Lezing

‘De Kunst van het Lachen’ gaat over schilderijen en prenten waarin humor is  gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen.

Daarvoor bediende de kunstenaar zich van beeldgrappen die bij het publiek bekend waren. De inspiratie kwam van de populaire emblematabundels met prenten van alledaagse voorwerpen die op een symbolische manier werden uitgelegd. Een belangrijke bron van onze kennis over de do’s and don’ts van die tijd. Humor gaat daarin hand in hand met de moraal. Deze lezing gaat over het glibberige pad der liefde, de valkuilen van het huwelijk, vrouwen die de broek aan hebben, dronkenlappen en de ouderdom. Kortom: over het leven!

Na haar studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden werd drs Thera Folmer-von Oven aangesteld als conservator van de Liberna Collection, een particuliere verzameling van oude drukken, prenten en tekeningen. Zij zit in de redactie van het vaktijdschrift Delineavit et Sculpsit, over prent- en tekenkunst. Sinds 2017 geeft zij cursussen en lezingen voor Artetcetera, zie www.artetcetera.nl

Bron afbeelding: Gerard van Honthorst, De lachende vioolspeler, 1623 – Rijksmuseum, Amsterdam