De kruistochten. De heftigste botsing tussen christendom en islam.

6 February 2019 in Cursus

Voor moderne mensen zijn de kruistochten bijna onbegrijpelijk, zeker als we in de kronieken lezen dat bij de verovering van Jeruzalem in 1099 de christenen tot hun knieën waadden in het bloed van de ongelovigen. In deze cursus krijgt u zicht op de complexe achtergronden van deze bladzijden uit de geschiedenis van het christendom.

Voor de eenentwintigste-eeuwse mens is het streven naar vrede een wezenskenmerk van het christendom. Heeft Christus niet gezegd: “Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden”? En inderdaad verwierpen de eerste christenen alle vormen van oorlogsgeweld. Pas toen het christendom de staatsgodsdienst werd van het Romeinse Rijk kwam oorlog binnen hun vizier. Maar dat was nog iets anders dan een Heilige Oorlog, een oorlog namens God.

Deze collegereeks begint met de vraag hoe de idee van een Heilige Oorlog een plaats kon krijgen binnen het christendom. Daarna behandelen we de kruistochten naar het Heilige Land, waarvan het meest verbazingwekkende is dat zij überhaupt geslaagd zijn en dat Jeruzalem honderd jaar in christelijke handen is geweest. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de gruwelijke kruistocht tegen de Katharen in het begin van de dertiende eeuw. Meestal wordt de val van Akko in 1291 gezien als het einde van de kruistochten, maar we zullen zien dat de kruistochten pas daadwerkelijk in de zestiende eeuw eindigden.

Cursusdata: woensdag 6 februari t/m 20 maart, muv 6 maart

Meer weten of aanmelden? Klik hier.

Bron afbeelding: Bryan Minear via Unsplash