De kracht van het kleine

22 January 2020 in Lezing

De trend in de kunst, zeker in de laatste jaren, is groot, groter, grootst. Of dat altijd tot meer inhoud leidt, valt te betwisten. De kijker speelt hier immers ook een rol in. Is het niet zo dat een gigantische installatie van kunst de kijker overweldigt en de eigen duiding van de betekenis van zo’n installatie in de weg staat?

Uiteraard kan een dergelijke ‘overrompeling’ als kracht worden getypeerd. Maar daarna is er weinig ruimte voor groei, in de zin van reflectie, vergelijking, verbinding. De Zwitserse schilder en beeldhouwer Giacometti (1901–1966) maakte naast de figuren met lange nekken ook een aantal miniaturen op een naar verhouding grote stenen sokkel. Een dergelijk kleine figuur daagt uit tot nadere studie.

Ook schilderijen worden steeds groter. Liefst wordt een hele wand van een grote zaal met een schilderij gevuld. Voor Paul Klee was dat niet nodig. De symbolen die deel uitmaken van diens schilderijen of tekeningen vragen aandacht en tijd. Een uitvoering in tien maal groter formaat zou eerder blokkeren dan uitnodigen.

Ook binnen een kunstwerk kan de kracht van het getoonde beeld beter overkomen bij beperking dan opstapeling van details. Interessant is dat sommige ‘onafhankelijke’ kunstenaars (‘outsiders’) zozeer vol zijn van de drang om een beeld tot stand te brengen, dat de kijker ook hier overweldigd dreigt te worden. Op zich een fenomeen dat tot nadenken noopt. Misschien is de opeenstapeling van oproepen tot aandacht wel een toonbeeld van onmacht….Het beeld daarvan kan weer grote kracht uitstralen.

Zo kunnen we ook nadenken over de kracht van het onvoltooide. Dat betreft de status van het kunstwerk. Sta voor een olie op linnen van Cézanne, met beschrijving unfinished, en besef dat Cézanne met de – in zijn latere leven steeds frequenter voorkomend – onafgemaakte schilderijen een doel beoogde…

We gaan wandelen door een woud van beelden van verschillend formaat, en met variatie in gebaar en uitdrukking, met oog voor detail.

Opgave kan via contactpagina of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828.

Bron afbeelding: Igor Miske via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Kerk als kunstwerk

20:00 17 March 2020

Dit is een wederkerend evenement

Kerk NPB - Brielle

Henri Matisse, Mark Rothko, Stanley Spencer, Pablo Picasso en Friedensreich...

De kunst van het lachen, humor in de kunst van de zeventiende eeuw – Thera Folmer

2 February 2020 De Kapel - Hilversum

‘De Kunst van het Lachen’ gaat over schilderijen en prenten...

Miniatuurvolwassenen? Het beeld van het kind in de westerse kunst – Sophie Oosterwijk

16:30 1 February 2020 Stadskerk De Bleek - Almelo

Wanneer we naar vroege kinderportretten kijken, zien we vaak slechts...