De economische ethiek in de preken van enkele Middelburgse dominees in de 17e en 18e eeuw

25 February 2020 in Lezing

In een recent verschenen dissertatie (Walcherse ketens) en een artikel in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis werd opnieuw de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de slavenhandel en de slavernij hebben bijgedragen aan de nationale welvaart van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 17e en 18e eeuw. 

Daarover verschillen de deskundigen grondig van mening. Niet alleen wat de omvang van die bijdrage betreft, maar ook over de wijze waarop die berekend zou moeten worden. Als de definitie van geschiedenis – zoals de Utrechtse historicus Geyl ooit beweerde – een discussie zonder eind is, dan is dit thema daarvan een overtuigend bewijs.

In die discussie wordt echter nauwelijks of geen aandacht besteed aan de opvattingen van tijdgenoten over die problematiek. Hoe dachten de Middelburgse predikanten over het uitreden van schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie, die in de 18e eeuw de slavenhandel praktiseerde? Hoe zat dat trouwens met andere hete hangijzers in de economie, zoals het heffen van rente voor consumptief krediet? In de lezing wordt op die problemen (als belangrijkste cases) ingegaan naar aanleiding van de opvattingen van een aantal Middelburgse dominees over deze kwesties.

De heer Willem van den Broeke (1941) studeerde algemene economie en economische geschiedenis aan de Economische Hogeschool (de latere Erasmus Universiteit) te Rotterdam. Aan die onderwijsinstelling promoveerde hij in 1985 op een proefschrift over de financiering van de Nederlandse spoorwegen (1839-1890). Vanaf 1968 doceerde hij economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 2004 werd hij als associate professor history vanuit Utrecht gedetacheerd bij het University College Roosevelt te Middelburg. Sindsdien publiceert hij op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis en de regionale economische geschiedenis van Zeeland. 

Om 12:00 uur wordt gestart met een lunch (die 12 euro kost), de lezing duurt van 13:00 uur tot 14:00 uur.  Let op: locatie is Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg. 

Graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen. Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl

Bron afbeelding: Jessica Snoek via Unsplash