Cursus: Joodse visies op Jezus

25 October 2017 in Cursus

Het christendom heeft diepe joodse wortels en de relatie tussen beide religies heeft ongemakkelijke kanten, met een verwoestende uitwerking in de twintigste eeuw. Toch is er vanuit het jodendom door de eeuwen heen interesse getoond in de stichter van het christendom: Jezus.

Enkele avonden over dit thema worden gehouden op basis van het boek van Eeuwout van der Linden “Wie is die man?” (Baarn, 2003). Het is niet nodig het boek zelf aan te schaffen. Thema’s zijn o.m.: Jezus in zijn eigen tijd, Jezus in de loop van de geschiedenis, Jezus in kunst en cultuur.

Joodse visies

De inleidingen worden verzorgd door dr. Marcel Kemp, tot zijn emeritaat 15 jaar werkzaam was als geestelijk verzorger in een groot Haags ziekenhuis. Hij promoveerde in 2002 op een studie over de joodse uitleg van de mens als Imago Dei (beeld Gods, Genesis 1:26).

Graag opgeven via opgeven@johanneskerk.nl

Bron afbeelding: Marc Olivier Jodoin via Unsplash