Lezing: Vooruitkijken op Luther: Thomas van Aquino

12 December 2017 in Lezing

Lezing verzorgd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met drie verschillende perspectieven op Luther. Soms uit zijn toekomst terugblikkend, soms vanuit zijn verleden vooruitkijkend.

Anton ten Klooster MA en dr. Stefan Gradl kijken vooruit en geven een dubbelcollege of beter: gaan met elkaar in gesprek. Ze nemen hét verschilpunt tussen katholieken en protestanten ter hand: genade en werken. Uitgangspunt is de theologie van de beroemde middeleeuwer Thomas van Aquino (ca. 1225-1274). Thomas was een van de belangrijkste theologen van de scholastiek. Maarten Luther zette zich van die theologie af.

Ten Klooster treedt op als de woordvoerder van Thomas van Aquino. Gradl als woordvoerder van Luther zelf. Hoe zit dat met goede werken? Kan de mens zonder genade? Heeft Luther gelijk of is hij te pessimistisch?

Dr. Stefan Gradl is predikant in Mechelen en was gastonderzoeker van het Thomas Instituut van de TST, Anton ten Klooster MA is promovendus en verbonden aan het Thomas Instituut.

Bron afbeelding: Wikipedia