Collegereeks: Vooruitkijken op Luther – Concilie van Trente

14 november 2017 in Lezing

Drie colleges verzorgd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met drie verschillende perspectieven op Luther. Soms uit zijn toekomst terugblikkend, soms vanuit zijn verleden, vooruitkijkend.

Op dinsdag 14 november kijkt dr. Karim Schelkens, universitair hoofddocent kerkgeschiedenis, terug. Het Concilie van Trente (1545-1563) luidde de Contrareformatie in: het katholieke antwoord op de Reformatie.

Hij kijkt ook met de ogen van de enige Nederlander die ooit paus was: Adrianus VI (1522-23). Luther zag hem als tiran en antichrist. Adrianus stond positief tegenover de hervorming en zocht toenadering tot Luther. Wat zou er gebeurd zijn als hij langer paus geweest was?