Collegereeks: Vooruitkijken op Luther met Augustinus

16 januari 2018 in Lezing

Drie colleges verzorgd door de Tilburg School of Catholic Theology (TST) met drie verschillende perspectieven op Luther. Soms uit zijn toekomst terugblikkend, soms vanuit zijn verleden vooruitkijkend.

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis, begint bij de kerkvader Augustinus (354-430). Augustinus van Hippo had uitgesproken opvattingen over genade, vrije wil en predestinatie. De kerkvader had een grote invloed op het denken en geloven van Luther, die intrad bij de augustijner kloosterorde. Hoe las Luther Augustinus?

Meer informatie en reserveren via: info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.