Cursus: Een Buitenplaats aan de bron

4 November 2017 in Cursus

Oorspronkelijk was vrijzinnigheid een tolerante levenshouding met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van zingeving. Een ‘vrij denken’ tegenover ‘bevangen denken’. In het kerkelijk landschap zijn vrijzinnige kerken soms bolwerken geworden met ieder z’n eigen overtuiging. Maar als deze overtuiging te groot wordt kan het geloof juist in de weg staan. 

Ieder heeft zo zijn eigen behoeften als het om geloof gaat. Zolang deze behoeften worden bevredigd blijf je. Maar iedereen heeft verlangens om iets te veranderen. Dan kan het moment komen dat je behoeften niet meer bevredigd worden en je verlangens je terugvoeren naar de bron. Je gaat met elkaar in gesprek over die verlangens. Krijg jij de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over die verlangens?

Op 4 november wordt landgoed De Hoorneboeg een bijeenkomst van de Nieuwe Hoorneboeg Groep gehouden met als thema Een buitenplaats aan de bron. Heine Siebrand deelt zijn ideeën over het thema. Er is tevens een lunch en in de middag een aantal workshops over het thema, namelijk een schrijfgroep, collage maken en speuren in de buitenlucht. Bij belangstelling graag mailen naar nieuwehoorneboeggroep@gmail.com