Broodnodige gesprekken over het Onze Vader

22 January 2020 in Leesgroep
Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands 2018, stelde een boekje samen rond het Onze Vader:”Slowfood”. Daarin staan gesprekken, columns, briefwisselingen van Arjan Broers, katholiek, Lody van deKamp, rabbijn,  Marije Hage, Claartje Kruijff en Inger van Nes, protestants theologen en Enis Odaci, alevitische moslim.

Claartje schrijft: “er is een verlangen naar een nieuwe en andere manier van (samen-)zijn. Naar een spiritualiteit van onderop, van het hoofd én het hart, die ons met elkaar verbindt en ons richting geeft. Een manier van denken en leven waarin we ons minder eenzaam voelen. Want we hebben gezamenlijk wel degelijk iets te bewaren vanuit ons breekbare leven, onze onderlinge afhankelijkheid en onze verhouding tot het mysterie van het bestaan.”

We lezen het boekje en wisselen uit over de aloude regels van het Onze Vader.