Boekpresentatie: De preken van Eberhard Jüngel

16 januari 2018 in Boekpresentatie

Eberhard Jüngel: Krachtige taal en een barmhartige God. De Duitse Lutheraan Jüngel geldt als een van de belangrijkste theologen van onze tijd. Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann en Wolfhart Pannenberg worden wel beschouwd als ‘de grote drie’ van de protestantse theologie na de tijd van Karl Barth. Voor het eerst verschijnt nu Jüngels werk in het Nederlands.

De preken van Eberhard Jüngel: Accurate theologie, krachtige taal en een barmhartige God. Niet alleen de studies en essays van Jüngel worden gewaardeerd, ook zijn preken. In Duitsland verschenen maar liefst zeven prekenbundels en in 2006 ontving Jüngel de Duitse Preekprijs. De bundel Lutherse preken bij het Oude Testament bevat naast twaalf preken, ook een essay over de betekenis van preken. Dit essay mondt – in de geest van Luther – uit in 42 stellingen , waaronder:

36. God is niet saai, maar barmhartig. Daarom mag de preek niet saai zijn, maar elke preek moet barmhartig zijn.
37. God is niet paniekerig, maar trouw. Daarom moet de preek niet paniekerig doen, maar troosten en geruststellen.
38. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom moet de preek niet pralen of angstig zijn. Elke preek is heilzaam en krachtig.

Boekpresentatie met Ciska Stark (onderwijsdirecteur en docent preekkunde aan de PThU), Willem Maarten Dekker (gepromoveerd op de theologie van Jüngel) en Jilles de Klerk (gepromoveerd op de theologie van Jüngel).