Boekpresentatie: Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen

16 December 2017 in Boekpresentatie

Cees den Heyer en Uitgeverij van Warven nodigen u uit voor de boekpresentatie van: ‘Jezus, een mensenleven, een geschiedenis van een mens onder de mensen’.

Programma:

10:30 Inloop en muzikale intro door Anouska Boiten
10.55 Welkomstwoord door Rinus van Warven
11.00 Lezing door dr. Cees den Heyer
11.50 Muzikaal intermezzo door Anouska Boiten
12.00 Vragen van toehoorders
12.25 Uitreiking eerste exemplaar aan dr. Cees den Heyer
12.30 Einde presentatie en boekverkoop

Over het boek

‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogma’s. In het persoonlijk nawoord in `Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele `gezichten’.

Een niet-gelovige meelezer van het manuscript van dit meesterwerk van Cees den Heyer verklaarde na het lezen: “Ik heb nooit gesnapt waar het om ging. Dankzij Den Heyer begrijp ik het nu eindelijk. Ik ben zelfs anders tegen mijn eigen ongelovigheid aan gaan kijken. Het gaat om bevrijding, vrede en liefde. Het kostte wat moeite om me door zo’n dikke pil heen te lezen, maar voor mijn proces was alle inspanning de moeite waard”.

Over de auteur

Cees den Heyer (1942) studeerde theologie in Kampen – aan de toenmalige theologische universiteit van de Gereformeerde Kerken. Na de voltooiing van zijn studie werd hij docent en later hoogleraar aan diezelfde universiteit. Na zijn emeritaat is hij enkele jaren docent geweest aan het Doopsgezind seminarie in Amsterdam.

Hij specialiseerde zich in de bestudering van het Nieuwe Testament en hield zich bovendien bezig met Bijbelse Theologie – kort gezegd: de verhouding tussen de beide Testamenten waaruit de christelijke bijbel bestaat. Uit zijn publicaties valt af te leiden dat hij zich in het bijzonder interesseert voor de christologie – d.w.z. de wijze waarop in het Nieuwe Testament en in de christelijke traditie over Jezus is gedacht en gesproken.

Dit nieuwe boek is het resultaat van een levenslange fascinatie voor het onderzoek naar de betekenis van het leven van Jezus van Nazareth.

Meer informatie? Klik hier.