Bijna doodervaring – Rinus van Warven

1 March 2020 in Lezing

Het was 9 april 1981. Het leven gaf hem een drietal geschenken in de vorm van een Bijna-Dood-Ervaring. Tegenwoordig noemen we het een Nabij-de-Doodervaring. Rinus van Warven noemt het drie ervaringen in de vorm van een supersnelle reis naar de lichtende eenheid van het bestaan.

Nabij-de-Doodervaring is een authentieke ervaring, die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort. Het is een ervaring die een mensenleven blijvend verandert. “De NDE is zowel een existentiële crisis als een indringende levensles”, legt Van Warven uit. “De veranderingen van mensen na een NDE ontstaan door het bewust ervaren van een dimensie waar tijd en afstand geen rol spelen, waar verleden en toekomst geschouwd kunnen worden, waar men zichzelf compleet voelt en geheeld weet, en waar oneindige kennis en onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt.”

Wie een Nabij-de-Doodervaring heeft meegemaakt wordt na deze ervaring vaak religieuzer en/of spiritueler. “Ik heb een diep innerlijk weten aan mijn ervaring over gehouden. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik vanbinnen al weet.” Veel mensen met een NDE zien hun ervaring als een het begin van een spiritueel proces. Mensen met een NDE weten dat pijn, verdriet, lijden en dood niet het hoogste woord hebben. Ze hebben ervaren dat het licht doorbreekt en het leven wordt oneindig veel sterker dan de dood. Hun verhalen zetten een streep door al onze ideeën over wat wel en niet mogelijk is in de alledaagse werkelijkheid: de opstandingskracht van het Licht is in ieder mens aanwezig.

Drs. Rinus van Warven (1956) studeerde theologie en cultuurfilosofie. Hij specialiseerde zich in levensbeschouwelijke, spirituele en religieuze communicatie, die hij ook wel zingevings-communicatie noemt. Hij is werkzaam als redacteur, uitgever en publicist. Verder doceert hij filosofie, ethiek, journalistiek en communicatie aan diverse opleidingsinstituten. Hij werkt ook nu nog parttime als pastor en therapeut bij de Lutherse gemeente in Kampen. Rinus verdiepte zich de laatste jaren in het bijzonder in de wereld van de Nabij de Dood- ervaring, ook wel NDE (Nabij-de-doodervaring) genoemd.

Bron afbeelding: Bradley Dunn via Unsplash