Bijbelse miniaturen – Carel ter Linden

18 February 2019 in Lezing

Carel ter Linden is bekend als de ‘hofpredikant’ die verschillende koninklijke huwelijken inzegende en is de broer van Nico ter Linden, die de reeks navertelllingen van de bijbel ‘Het verhaal gaat..’ schreef.
Hij heeft enkele maanden geleden een boek het licht doen zien waarin hij 70 Bijbelverhalen in steeds twee bladzijden weergeeft en duidt. Het zijn ‘Bijbelse miniaturen’.

Ds. Ter Linden stuurde ons nog de volgende toelichting:

Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om bijzondere, niet-historische, bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan. Deze wijsheid wordt hier gezien als afkomstig van een ‘God’, die ons mensen ‘hoort’ en ‘ziet’, en soms ook het wóórd neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar hoe beleven ‘gelovigen’ dit in deze tijd? Moet ook de hele gedachte aan een ‘God’ die spreekt misschien verstaan worden als een bééld, dat begrepen moet worden vanuit de cultuur van die dagen?  Maar voor welke Werkelijkheid stond dit beeld dan voor het oude Israël? En wanneer iemand nú zegt: ‘Ík geloof in God’, wat bedoelt hij of zij daar dan mee?

Bron afbeelding: Carel ter Linden door Patricia Börger