Bezinningssamenkomst met Sawitri Saharso

13 January 2019 in Lezing

Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Hoe kunnen we met deze waardenverschillen omgaan?

Sawitri Saharso bespreekt wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. Zij betoogt dat de overheid daarvoor de randvoorwaarden kan scheppen met meer zorgzaam en inclusief beleid. Maar goed samenleven in morele diversiteit vraagt ook om burgers, die compassie hebben met elkaar. Zij moeten in staat zijn om over het eigen zelf betrokken perspectief heen te zien, zonder afstand te nemen van de eigen zienswijze.

Prof. dr. Sawitri Saharso is als hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken rond migratie, morele diversiteit en burgerschap vanuit een Europees vergelijkend perspectief.Haar huidige onderzoek richt zich op gender, migratie en gezondheid.

De ochtend wordt omlijst met live muziek. Na de inleiding volgt een dialoog met toehoorders, een vast onderdeel van de Bezinningssamenkomsten van De Woudkapel. Daarna is er koffie en thee.

Bron afbeelding: Universiteit voor Humanistiek