Forensische jeugdpsychiatrie: zoeken naar lichtpuntjes

11 March 2018 in Lezing

Na het afronden van haar studie geneeskunde in 1980 stond Henriette van der Most van Spijk voor een lastige keuze qua specialisatie. Het werd de kinderpsychiatrie, een keuze van het “hart”: een vak dat haar boeide, inspireerde, deed nadenken en waarin zij haar ideaal om een steentje bij te dragen aan een betere wereld vorm kon geven.

Via de Therapeutische Gezinsverpleging (TGV), maakte zij kennis met de zorg voor en behandeling van pleeg- en adoptiekinderen, vaak ernstig en veelvuldig getraumatiseerd. Het werken met deze ingewikkelde groep kinderen en adolescenten is haar steeds blijven boeien. Dit heeft er toe geleid dat zij in 2006 de opleiding tot forensisch jeugdpsychiater heeft gevolgd en naast haar werk als kinder- en jeugdpsychiater op een polikliniek voor ortho- en forensische psychiatrie nu ook freelance onderzoeken doet in opdracht van een kinderrechter of (jeugd-)officier van Justitie.

Het zoeken naar lichtpuntjes, aanknopingspunten voor behandeling, maken elk onderzoek uniek en de moeite waard.

Bron afbeelding: Gratisography