Beeldende kunst van de contra-reformatie – Frederike Upmeijer (CANCELLED)

2 February 2019 in Lezing

Na het uitbreken van de Reformatie in de noordelijke landen van Europa was het Rome duidelijk geworden dat er een reactie moest komen.

De Contra-Reformatie, met het beroemde concilie van Trente van 1545- 1563 als uitgangspunt, moest de kunst volgens de richtlijnen van de Rooms-Katholieke kerk weer dicht bij de gelovigen brengen. In de schilderkunst was de vernieuwing voelbaar en tastbaar bij de schilder Caravaggio. Zijn werk werd ook vaak als schandelijk ervaren.

In de beeldhouwkunst was Bernini toonaangevend. Ook de kerkarchitectuur van het nieuwe bruisende Rome van de Contra- Reformatie beantwoordde aan de eisen: de christenen naar de kerken van het Ware Geloof toetrekken.

Bron afbeelding: De Emmaüsgangers (1601) door Caravaggio via Wikipedia