Bedenkingen bij bewustzijn

18 May 2018 in Symposium

De Leidse werkgroep Filosofie en Spiritualiteit wil door middel van mini-symposia de relatie tussen spiritualiteit en academische filosofie verkennen in een dialoog tussen universiteit en samenleving. Lees verder voor het programma. 

13.30 Inloop en opening door de dagvoorzitter

13.45 Over de inbedding van het bewustzijn in de natuur

In het boek Oorspronkelijk bewustzijn staan twee vragen centraal: Wat is bewustzijn? en Waardoor wordt bewustzijn verklaard?. Deze vragen worden vaak niet goed onderscheiden. Met betrekking tot de eerste vraag zal ik een definitie van bewustzijn ontwikkelen die zich laat uitwerken naar een inbedding ervan in de natuur. Dit geschiedt in het begrip van de oorspronkelijke dimensie en in het begrip van de triniteit: de innigheid van bewustzijn, ruimte en tijd. Met betrekking tot de tweede vraag zal ik een vorm van naturalisme verdedigen dat geen fysicalisme is: bewustzijn is als aspect van de natuur niet uit het fysische te begrijpen, maar staat wel in relatie tot en onder invloed van het fysische.

Arnold Ziegelaar is filosoof en docent in het hoger onderwijs. Hij publiceerde de boeken Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Hij werkt als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden aan een onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

14.30  Vragen en antwoorden

14.45 Pauze

15.15 dr. Woei-Lien Chong, “Het daoïsme over bewustzijn en spirituele ontwikkeling”

De vroegste teksten van het daoïsme, Laozi (Daodejing) en Zhuangzi beschrijven een spirituele leerweg die is gebaseerd op hetzelfde structuurpatroon dat, volgens de psycholoog en boeddhistisch leraar Han de Wit, herkenbaar is in vele spirituele tradities, o.a. het boeddhisme, jodendom, christendom en Islam. Het belangrijkste kenmerk van dit patroon is, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee lagen van het bewustzijn. De Wit noemt deze het “profane” en het “open” bewustzijn. In deze lezing zal ik laten zien, hoe Laozi en Zhuangzi deze twee lagen ter sprake brengen, en hoe de beoefenaar volgens hen de dominantie van het profane bewustzijn kan transcenderen, om contact te maken met het open bewustzijn, en van daaruit actief te zijn in de wereld.

Over de spreekster: Dr. Woei-Lien Chong is sinoloog en filosoof, en was docent Chinese filosofie aan de Universiteit Leiden (1985-2010). Ze is thans verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Haar boek Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische filosofie van Zhuangzi (Damon, 2016) is inmiddels verschenen in de tweede druk.

16.00  Vragen en antwoorden

16.15  Dialoog tussen beide sprekers en de zaal

16.45  Afronding en voortzetting van de dialoog in het café

Opgave is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.

Bron afbeelding: Yoan Boyer via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Filosofisch café: Het welgetemperde gemoed – Jos Kessels

19:45 23 October 2019 Remonstrantse kerk - Haarlem

In Het welgetemperde gemoed geeft Jos Kessels een aanzet tot...

Alain de Botton on Emotional Intelligence

10:00 - 12:30 12 October 2019 Nationale opera en ballet - Amsterdam

Hoe leid je een goed leven in de 21e eeuw?...

Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...

Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

14.45 - 16.30 3 October 2019 HOVO - Brabant

Aardse mystiek is een vorm van religiositeit zonder godsidee, heilige...