Autonomie – dat klinkt goed! – Angeline van Doveren

16 February 2020 in Lezing

Autonomie (of zelfbeschikking) houdt in dat anderen niet voor je beslissen, maar dat je dat zelf doet. Ook in de gezondheidszorg vinden we autonomie belangrijk. Dit leidde tot een heel andere kijk op besluitvorming. Waar vroeger de dokter besliste, doen we dat nu waar mogelijk met de patiënt.

Maar mensen staan ook in relatie tot elkaar. Relationaliteit is, net als autonomie, een belangrijk element van mens-zijn. In deze lezing willen we autonomie begrijpen, door haar in verbinding te brengen met relationaliteit.

Wat houdt autonomie in haar verband tot relationaliteit in? Een live uitvoering van een muziekstuk helpt ons bij onze gedachtevorming. We luisteren live naar een deel uit Karlheinz Stockhausens Aus den Sieben Tagen. De autonomie van de musici speelt in dit stuk een grote rol. Wat valt ons als luisteraars op bij de uitvoering ervan? Hoe ervaren de musici hun autonomie? En wat kunnen we hiervan leren als het gaat over het verband tussen autonomie en relationaliteit.

Dr. Angeline van Doveren studeerde filosofie, theologie, en musicologie. Na te hebben gewerkt in de muziekjournalistiek en het volwassenenonderwijs koos ze voor een loopbaan in de gezondheidszorg. Ze werkte in diverse instellingen als geestelijk verzorger. Thans is ze als ethicus werkzaam bij ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) en als adviseur ethiek bij Spaarne Gasthuis (Haarlem). Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Senevita GGZ (Eindhoven). Angeline speelt piano en klassiek gitaar, en schrijft poëzie onder pseudoniem.

Bron afbeelding: angga aditya via Unsplash