Aldus sprak Zarathoestra

3 July 2019 in Cursus

In deze cursus wordt Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra(AsZ) besproken in de context van zijn bredere oeuvre. Ook voor de relevantie van dit werk voor hedendaagse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is aandacht. De vraag hoe we onszelf moeten vormen tegen de achtergrond van de erosie van gedeelde culturele en morele standaarden vormt de leidraad voor de bespreking van AsZ.

Nietzsche noemde Aldus sprak Zarathoestra het grootste geschenk ooit aan de mensheid gegeven. Erkenning voor dat geschenk heeft Nietzsche zelf nooit gekregen. Echter, meer dan honderd jaar later is de invloed van dit meesterwerk nauwelijks te overschatten. Het heeft diepe sporen achtergelaten in de literatuur, kunst en filosofie. Het is ook een “ongemakkelijk boek”.

Ongemakkelijk niet alleen vanwege zijn invloed op het nazisme, maar ook omdat het aan elke karakterisering lijkt te ontsnappen; er lijken soms net zo veel interpretaties als interpreten te bestaan van de Übermensch, de wil tot macht, en de eeuwige wederkeer, begrippen die in AsZ de revue passeren. Ongemakkelijk ook omdat het boek ons vaak pijnlijk confronteert met onszelf en met opvattingen, motieven en neigingen in onszelf en onze cultuur die we liever niet willen zien.

In deze cursus komen de belangrijkste teksten uit AsZ aan de orde. Ook wordt besproken wat deze teksten over onze cultuur, levensstijl en toekomst kunnen zeggen.

Meer informatie? Klik hier.