Ademen en verstillen vanuit het ‘qi-punt’

12 January 2019 in Workshop

Op deze dag leer je ademen vanuit het ‘qi-punt’, waardoor denken en voelen, het kleine ‘ik’ en ons wezen – het ‘grote Zelf’ – in de ruimte van het bekken samenkomen.

Het programma van deze dag vindt grotendeels in stilte plaats. We praten niet maar richten ons op loslaten (= je energie laten stromen), ‘centeren’ en ‘aarden’. Daartoe beginnen we met een massage van de eigen voeten, doen we vervolgens een liggende en staande lichaamsgerichte meditatie-oefening om daarna te gaan zitten in stilte: de eigenlijke meditatie. Na de lunch wandelen we ook gezamenlijk in stilte, om daarna nogmaals een liggende oefening te doen als voorbereiding op het zittend mediteren. We ronden af met muziek.

Van de oefeningen worden geluidsopnamen gemaakt, die men naderhand van internet kan downloaden om hiermee desgewenst thuis te oefenen. Over de aangereikte benadering is meer te lezen in Hetty Draayer: ‘Meditatie, energie en bewustzijn – De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog’ en op peterkampschuur.

Wie aan deze oefen- en meditatiedag wil deelnemen maar de lezing op 20 december heeft gemist, kan bij peter.kampschuur@kpnmail.nl een tijdschriftartikel (als emailbijlage) aanvragen, waarin de inhoud van de lezing min of meer wordt samengevat.


U kunt zich via het opgaveformulier opgeven voor deze cursus.

Bron afbeelding: William Farlow via Unsplash