Achtergronden van de crisis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika

14 February 2019 in Cursus

Waarom zijn er altijd zoveel problemen in het Midden-Oosten? Hoewel de islam meestal de schuld wordt gegeven van de crisis in de regio, laat deze collegereeks zien dat de huidige crisis in de regio economische, sociale en politieke oorzaken heeft. Die grijpen in elkaar en versterken elkaar. Heb je ook behoefte aan instrumenten om de huidige crisis te ontrafelen en beter te begrijpen? Dan mag je deze reeks niet missen.


Het Midden-Oosten en Noord-Afrika liggen naast de deur en in de toekomst zal Europa steeds meer te maken krijgen met deze regio als gevolg van de crises die zich daar opeenstapelen en alsmaar verder in elkaar grijpen.

De collegereeks is thematisch georganiseerd en analyseert de belangrijkste oorzaken van de huidige crisis. Een van die oorzaken is de mislukte overgang van multireligieus en multi-etnisch rijk onder de Osmanen naar de Arabische natiestaat aan het begin twintigste eeuw. Het tweede college gaat in op voortbestaan van religieuze tegenstellingen en het sektarische karakter van de regio. Waarom is er nog steeds een strijd tussen soennieten en sjiieten?

De economische structuren in de regio en de grote afhankelijkheid van olie leverden een verdere bijdrage aan de huidige crisis en komen aan bod in het derde college, terwijl in college vier en vijf de aandacht verschuift naar politieke ontwikkelingen. Daarbij staat de vraag centraal waarom, in tegenstelling tot andere delen van de wereld, het Midden-Oosten geen overgang heeft gemaakt naar democratie en welke rol buitenlandse interventies daarin spelen. Tenslotte gaan we in het laatste college in op de redenen waarom deze verschillende crises zich uiten in de opkomst van radicale islamitische bewegingen en hoe lastig het is de veelheid aan crises de baas te worden.

Data: donderdag 14 februari tot en met 28 maart, muv 7 maart 2019

Klik hier voor meer informatie.

Bron afbeelding:  Ahmed Abu Hameeda via Unsplash