Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

30 January 2019 in Cursus

Aardse mystiek is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij komt voort uit verwondering over het menselijk en kosmisch bestaan en uit het besef van de grenzen van de rationaliteit. Zij wordt gevoed door levenservaringen en door contemplatie van de dimensies van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, liefde, eenheid, geboorte en dood.

In deze cursus wordt aardse mystiek geïntroduceerd aan de hand van filosofische overwegingen en van kunstwerken, zoals gedichten en schilderijen. Filosofie en kunst zijn verwant en toch verschillend: een kunstwerk is een ervaring en toont iets van het (menselijk) bestaan, terwijl filosofie die ervaring probeert te verhelderen. We onderzoeken thema’s als: schoonheid, het verhevene en het sublieme, innigheid, het bestaansmysterie, lege en volle leegte.

De thema’s van de cursusavonden zijn:

  1. Het schone, verhevene en het sublieme
  2. Het innige: de ervaring van eenheid met de wereld
  3. De ontdekking van het bestaansmysterie
  4. Het geheim van ruimte en tijd

Lezing: 30 januari

Cursusdagen:  6, 13, 20 februari en 6 maart 2019.

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en schrijver. Hij studeerde natuurkunde en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en geeft les aan o.a. de HOVO, ISVW. Hij verricht promotie-onderzoek bij de Universiteit Leiden. Van zijn hand verschenen Aardse mystiek (2015) over hedendaags levensbeschouwelijk denken en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Eind 2018 verschijnt een nieuw boek waarin verbindingen worden gelegd tussen filosofie, poëzie en schilderkunst.

Meer weten en aanmelden? Klik hier!

Bron afbeelding:
Marc-Antoine Dépelteau via Unsplash

Gerelateerde evenementen


Moderne levenskunsten – Dick Kleinlugtenbelt

10 October 2019

Dit is een wederkerend evenement

Dick Kleinlugtenbelt publiceerde vorig jaar Moderne Levenskunsten 3 - De...

‘Monastieke waarden in leven en werk’

10:00 - 12.30 6 September 2019

Dit is een wederkerend evenement

Cursus monastieke waarden in leven en werk, speciaal voor mensen...