Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

1 October 2019 in Cursus

‘Aardse mystiek’ is een hedendaagse vorm van religiositeit die niet uitgaat van een God of van een heilig geschrift. Zij ontplooit zich op grond van de dimensies van het aardse bestaan, zoals ruimte, tijd, kleur en klank, goedheid, liefde en eenheid.

Zij komt voort uit verwondering en uit een besef van de grenzen van de rationaliteit. Zij houdt een mystieke dimensie open die vanuit eigen levenservaringen wordt gevoed en filosofisch wordt doordacht. Deze cursus biedt een diepgaande inleiding in deze mystieke filosofie die geworteld is in onderstromen van de westerse ideeëngeschiedenis.

In het eerste deel van de cursus worden de filosofische bronnen van aardse mystiek besproken, zoals Griekse natuurfilosofen als Anaximander, Heraclitus, Parmenides en de stoïcijnen bij wie we vormen van kosmisch bewustzijn zien. Bij moderne denkers als Kant, Nietzsche, Heidegger en Wittgenstein zien we diepgaande reflectie op het zijn en de existentie.

De docent vertelt, maar geeft gelegenheid tot vragen en interactie. Deze cursus heeft tot doel te laten zien dat er zoiets bestaat als een aardse mysticiteit die in harmonie is met het redelijke denken en de eisen van moraliteit en die een antwoord kan zijn op het levensbeschouwelijke vacuüm waar we nu in leven.

cursusdata:
1, 8, 15, (niet 22), 29 oktober; 5 november 2019 (5).

Locatie: Hogeschool Utrecht-Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 – Amersfoort

studiemateriaal:
Aanbevolen: Arnold Ziegelaar, Aardse mystiek, een inleiding in de verwondering, ISVW, 2015 en enkele aanvullende teksten.