Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

3 October 2019 in Cursus

Aardse mystiek is een vorm van religiositeit zonder godsidee, heilige teksten of instituties. Zij bevordert een houding van openheid voor en ervaringen van het bestaans- en zijnsmysterie.

Intellectueel wordt zij ontwikkeld vanuit filosofische reflectie op de werkelijkheid en op het menselijk bestaan. De mens leeft op de aarde in de kosmos, in een concrete zintuiglijk ervaren werkelijkheid. Zowel fysica als theïsme zijn abstract: ze laten de concrete, ervaren natuur onder de abstracties verdwijnen. Het theïsme maakt de natuur ondergeschikt aan een transcendente Schepper, de fysica abstraheert van de natuur door haar te mathematiseren.

De aardse mysticus echter ervaart de natuur als concreet mysterie, als aanwezigheid van de dingen in ruimte en tijd. In deze cursus kijken we naar belangrijke noties die aan aardse mystiek zijn verbonden, zoals het desolate, innigheid en het voorval, waarin de verbondenheid of juist de vervreemding tussen zelf en wereld aan de orde zijn. We gaan te rade bij schilderijen en gedichten om deze ervaringen te exploreren. Zo beschouwd zijn filosofie en kunstvrienden en bondgenoten: ze zijn betrokken op hetzelfde vanuit een verschillende weg. Een kunstwerk toont iets over het (menselijk) bestaan wat de filosofie met begrippen probeert te zeggen. Filosofen die aan de orde komen zijn onder andere: Kant, Wittgenstein, Heidegger. Om de ervaringsdimensie van aardse mystiek zichtbaar te maken, bespreken we schilderijen van o.a. Friedrich, Turner, Newmann, Rothko en Kiefer en gedichten van o.a. Hölderlin, Pessoa, Van Ostaijen en Lucebert.

Deze cursus heeft tot doel te laten zien dat er zoiets bestaat als een aardse mysticiteit die in harmonie is met het redelijk denken en met eisen van moraliteit en die een antwoord kan zijn op het levensbeschouwelijke vacuüm waar we nu in leven.

Cursusdata: 03-okt, 10-okt, 24-okt, 31-okt, 07-nov, 14-nov, 21-nov, 28-nov, 05-dec, 12-dec.

Meer informatie? Klik hier.