Aardse meditaties

7 February 2019 in Cursus

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen: teksten, muziek en een kaarsenritueel.

Water is overal en wij kunnen niet zonder. Tegelijk kan water levensgevaarlijk zijn. Water gaat dus over leven en dood. We luisteren naar teksten over water en passende muziek.

Aardse spiritualiteit

Veelstemmig Licht is een werkplaats voor aardse spiritualiteit: een manier om geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. Het biedt activiteiten, producten en inspiratie. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien. De Lichtkring is op deze avonden passend ingericht. Er zijn reproducties van kunstwerken te zien waarop engelen te zien zijn en er branden kaarsen. We hoeven niks en kunnen ons overgeven aan de woorden, de muziek en de sfeer.

De Lichtkring, waarin de activiteiten van Veelstemmig Licht plaats vinden, is een initiatief van Monica Schwarz en Siebe Hiemstra. Monica Schwarz is predikant van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek te Almelo.

Meer weten? Klik hier.of opgeven via veelstemmiglicht@gmail.com

Bron afbeelding: Ronaldo de Oliveira via Unsplash