Aardse meditatie over engelen

20 December 2018 in Workshop

De kersttijd is vol engelen. We luisteren naar gedichten en verhalen waarin het over hen gaat. Lijken zij op mensen of kunnen wij op engelen lijken? Een engel is een boodschapper van de Eeuwige. Kunnen wij voor elkaar zo’n boodschapper zijn? 

In deze meditatie-avond staan centraal: rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De Lichtkring is op deze avonden passend ingericht. Er zijn reproducties van kunstwerken te zien waarop engelen te zien zijn en er branden kaarsen. We hoeven niks en kunnen ons overgeven aan de woorden, de muziek en de sfeer.

Veelstemmig Licht is een werkplaats voor aardse spiritualiteit: een manier om geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. Het biedt activiteiten, producten en inspiratie. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien. De Lichtkring, waarin de activiteiten van Veelstemmig Licht plaats vinden, is een initiatief van Monica Schwarz en Siebe Hiemstra. Monica Schwarz is predikant van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek te Almelo.

Meer weten? Klik hier!

Bron afbeelding: Sommi via Unsplash