Aardse meditatie over ‘bomen’

19 September 2019 in Inspiratiebijeenkomst

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditaties gaan we uit van de dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren. De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen: teksten, muziek en een kaarsenritueel.

Bomen zijn geworteld diep in de aarde, maar strekken zich ook uit naar omhoog. Zo verbinden bomen hemel en aarde. Zij kiemen uit een kleine pit, groeien, bloeien en dragen vrucht. Zo staan zij symbool voor het leven van een mens. We luisteren naar gedichten en muziek bij dit thema.

In De Lichtkring worden allerlei activiteiten georganiseerd. Sommige activiteiten zijn meditatief, andere ook creatief. Op de site is het jaarprogramma te vinden.

Opgave via: veelstemmiglicht@gmail.com of telefonisch 0546.840484. Ga voor meer informatie naar de site

Bron afbeelding: Lukasz Szmigiel via Unsplash