400 jaar Geloven in vrijheid

19 January 2019 in Cursus

Een vernieuwde serie bijeenkomsten over de remonstranten, hun oorsprong, ontwikkeling en actualiteit vanaf januari 2019.

In 1618-1619 vond de Synode van Dordrecht plaats met als uitkomst de verbanning van de remonstranten. Ondergronds en buiten het land gingen ze verder. Met in 1619 de oprichting van de Remonstrantse Broederschap en in 1796 de gelijkstelling van de godsdiensten. Na de grote bloei in de 19e en 20e eeuw viert de Gideonsbende van de calvinisten in 2019 haar 400-jarig bestaan. Hoe staan ze er nu voor en welke thema’s staan centraal? Een verkenning op drie zaterdagen. Elke bijeenkomst wordt besloten met een lunch.

Data: 19 januari, 16 februari en 16 maart. Aanmelden kan via remonstrantsegemeente@groningerkerken.nl of 050 313 07 71

Bron afbeelding: Chris Liu via Unsplash