Elders op het web


Over troost en de intelligentie van religie

Nemen we de intellectuele kracht van godsdienst nog voldoende serieus? Verwachten we van religies dat ze verhelderende denkmogelijkheden bieden, ook voor niet-godsdienstigen? De actuele discussies rond euthanasie en hulp bij…

Het Goede Leven Lees verder

Deugdzaamheid niet meer serieus te nemen

Literatuur is een uitstekend laboratorium om ethische dilemma’s te onderzoeken. Schrijver Yasmina Reza problematiseert op een interessante manier de relatie tussen onverschilligheid, holle termen en de deugd in de hedendaagse…

Tzum Lees verder

Pleidooi om de waarheid te preken

Ware woorden spreken. “De preek is daarvoor een wellicht wat ouderwets, maar nog altijd ijzersterk medium, mits niet gereduceerd tot vrome peptalk voor de eigen club.” Lezing bij de presentatie…

Preekwijzer Lees verder

Bevrijd van verwachtigen

‘Juist door te erkennen dat het leven niet is wat ik ervan had verwacht, ervaar ik bevrijding.’ Wat je kunt leren als je een therapeut en theoloog om raad vraagt.

Lazarus Magazine Lees verder

Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes

De wijsheid van de vrouw uitgelegd aan de hand van een sprookje van Grimm. Holle is hier de oude wijze die het meisje inwijdt en met goud beloont.

Academia Pansophia Lees verder

‘Sinds kort ga ik op zondag weer naar de kerk’

Job nam als 17-jarige afscheid van de kerk en van God. Maar sinds een tijdje gaat hij weer op zondagmorgen. Hij doet een ‘onbeholpen poging’ om in woorden uit te…

Lazarus Magazine Lees verder

Hoe stem jij?

Ben je als zwevende kiezer op zoek naar waarden in de politiek om je keus te bepalen? Weet dan waar je aan begint.

Blog Jolanda Breur Lees verder

Recensie: Geloof zonder zekerheid, Paul Rasor

Amerika is geloviger dan Nederland. Er zijn vele verschillen en toch ook een flink aantal overeenkomsten, zoals de nadruk op de ratio en het zelfstandig nadenken bij geloofszaken. Bert van…

Vrijzinnigen Nederland Lees verder

Vermoedens en feiten

“Een periode van bezinning. Stilstaan bij het lijden in de wereld, bij de weerbarstigheid van tegenstellingen: hoe is het mogelijk dat een deel van de mensheid bezwijkt onder vetzucht, waar…

VVP Assen Lees verder

Leiders worden verwacht te inspireren

Actorschap: de wil en mogelijkheid om zelf vorm te geven aan je eigen leven. Dit vraagt het hanteren van de existentiële spanning tussen het ‘ik’ en ‘de ander’.

Eudaimonia Lees verder

Paaseitjes of verstopeitjes?

Dat het christendom of de zichtbaarheid van religieuze uitingen in het openbare leven onder druk zou zijn komen te staan vanuit islamitische hoek is een fabeltje.

STUK ROOD VLEES Lees verder

Uitgeven aan de keukentafel

Filosofie, ethiek, theologie en politiek zijn de pijlers van uitgeverij Damon. Twee dertigers hebben het bedrijf overgenomen en leggen nieuwe accenten.

Eindhovens Dagblad Lees verder