Boeken top5 | Raak de wonden aan | Meervoudig religieus | Geloven in een betere wereld | Wij zijn al één | Actief socialisme |

13 december 2018 in Boeken

Zinweb maakt wekelijks een selectie van de nieuwste boeken. Met vandaag onder meer Meervoudig religieus over flexgeloven, Wij zijn al één dat citaten van Thomas Merton bevat en theologisch-filosofische essays in Raak de wonden aan door Tomáš Halík.

Raak de wonden aan

Raak de wonden aan van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.

Titel: Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven.
Auteur: Tomáš Halík
Uitgever: Boekencentrum 
ISBN: 9789023954170
Prijs: €19,99

Tomáš Halík is in maart in Nederland. Bekijk hier het evenement op Zinweb.

Meervoudig religieus 

Veel Nederlanders laten zich tegenwoordig inspireren door meer dan één religie. Welke paden bewandelen deze flexibele gelovigen? Is meervoudige religiositeit de toekomst van religie? En wat betekent dit voor de Nederlandse samenleving?Joantine Berghuijs deed onderzoek naar dit fenomeen. In dit boek brengt zij het via enquêtes en interviews in kaart voor de Nederlandse situatie. Zij laat zien om hoeveel mensen het gaat, uit welke religieuze bronnen zij putten en hoe dat vorm krijgt in hun leven en in de maatschappij in bredere zin.

Titel: Meervoudig religieus
Auteur: Joantine Berghuijs
Uitgever: Amsterdam University Press
ISBN: 9789463727310
Prijs: €19,99

Geloven in een betere wereld

Ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten zijn de uitdagingen voor vandaag en de toekomst. Decennialang zetten stichting Oikos en haar voorlopers zich in voor een eerlijke en leefbare wereld, door studie en acties. Vanuit haar katholieke en oecumenische wortels verbond Oikos kerken, wetenschap en actiegroepen. Recent is Oikos opgeheven. Dit boek toont de sporen van Oikos en geeft de opgedane ervaringen door aan de toekomst.

Titel: Geloven in een betere wereld
Auteur: David Renkema
Uitgever: Skandalon
ISBN: 9789463727310
Prijs: €15,00

Wij zijn al één

Wie zoekt naar de kern van wat leven is en de rol van God, zal zich al snel herkennen in Thomas Merton. Zoekend vanuit het christendom, maar met een open oog voor de wijsheid in andere tradities is hij een pionier van de interreligieuze dialoog. De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht beschrijft is voor velen een wegwijzer. Zijn doel: vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde. Dit boek bevat een selectie van citaten (uit het hele levenswerk van Thomas Merton (1915-1968), trappist, theoloog, dichter, auteur, mysticus en sociaal activist. De teksten zijn gekozen en samengesteld door Dirk Doms en Willy Eurlings.

Titel: Wij zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar.
Auteur: Thomas Merton
Uitgever: Berne Media
ISBN: 9789089722720
Prijs: €14,90

Actief socialisme en vrijheid

Een nuchtere vraag: kunnen we onze maatschappij veranderen? Impulsief: ja, toch. Bijna niemand gelooft echter dat je het kapitalisme kunt afschaffen. Terwijl velen helemaal niet in de weldadigheid van het kapitalisme geloven. Over deze paradox gaat Actief socialisme en vrijheid.Het uitgangspunt is: een betere en socialere samenleving is mogelijk. Dat wordt uitgewerkt naar actuele vormen van politiek denken en handelen. Inspiratiebronnen zijn ideeën van Marx, Engels en anderen, waaronder die van Aristoteles, Spinoza, Rousseau, Dietzgen en Sivaraksa. Kan theorie bijdragen tot structurele sociale en ecologische verbeteringen? Deze vraag leidt tot een pleidooi voor hechtere linkse samenwerking.

Titel: Actief socialisme en vrijheid. Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking. 
Auteur: Jasper Schaaf
Uitgever: Damon
ISBN: 9789463401425
Prijs: €17,90

Bekijk hier een leesfragment