Levende sierlijkheid, een persoonlijke gids om aan jezelf te werken.

2 mei 2018 in Boeken

Om in de veranderlijke wereld een behoorlijk leven op te bouwen staat spirituele ontwikkeling hoger op de prioriteitenlijst. Behoorlijk in de zin dat de mens actief leeft en weet wanneer zich aan de realiteit aan te passen en wanneer niet. Elk individu heeft immers een volmaakt beeld van de perfecte toestand, dat niet door wie of wat dan ook wordt opgelegd en als leidraad dient.

Dit persoonlijke idee wordt de levenswegformulering genoemd. De mens wil geluk en welzijn handhaven en natuurlijk liever vergroten. Als doelmatige gids waarin de basisprincipes van de epistempiriologie aan bod komen, ondersteunt Levende sierlijkheid op het levenspad, zonder dat er enige overbelasting optreedt. In de epistempiriologie wordt de innerlijke mens aangesproken die, onafhankelijk van het doen en laten van anderen, het beste uit het leven kan halen. De kern van de epistempiriologie bestaat uit twee bronnen die samenkomen, namelijk epistemologie – van het Griekse woord episteme – kennis – en empiriologie – van het Griekse woord empiria. Beide zijn samengevlochten en theorie en praktijk zijn onscheidbaar. Dina-Perla is change agent voor persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit. Hieronder een leesfragment uit haar boek Levende sierlijkheid, een persoonlijke gids om aan jezelf te werken. 

Op 27 mei wordt het boek gelanceerd bij De Amsterdamse Boekhandel. Klik hier voor meer informatie. 


Optimale ontwikkeling vanuit het innerlijke ik

Wat is het verschil tussen verstand en lichaam? Het aardse verstand wil voor zichzelf ontvangen op het niveau van de gedachten, onder andere door berekeningen te maken. De gedachte is de eerste fase van een wens, oftewel de berekening. Het hart is wat zwaarder dan de gedachte, geeft gestalte aan het gevoel en zoekt naar middelen om uit te voeren; er is intentie en inspanning. Door de handeling wordt de gedachte met handen en voeten uitgevoerd. De intentie van het hart is echter anders.

Tekort is een drijfkracht en leed een gevolg van een onbevredigd verlangen. Dat wordt de drijfveer waardoor je alles op alles zet om te gaan ontvangen. Wanneer je smart ervaart, ga dan dieper in jezelf onderzoeken wat de oorzaak is. Een pijnlijke vinger of het verlies van een geliefde zijn voorbeelden en het resultaat in plaats van de oorzaak. Kijk met je innerlijke verstand dieper in jezelf naar wat de bron is en het ware verlangen dat ten grondslag ligt aan je hartzeer. Vlucht er niet van weg, maar bestudeer de oorzaak, om er iets aan te kunnen doen.

Elk mens moet op de een of andere manier ‘lagere’ wensen hebben gehad om tot de innerlijke mens te komen. Al die dierlijke wensen mogen gebruikt worden. Zij zijn onderdeel van het bestaan van de mens. Daarna kun je je bezighouden met het innerlijke, omdat dat het doel van het bestaan is. Het is niet louter de mens die hier zelf voor kiest, ook al lijkt het in jouw ogen wel zo te zijn. Elk mens zal tot zijn volledige vervulling komen, waarbij hij of zij alle eigen creatieve krachten stapsgewijs volledig gaat ontplooien. Niemand ontkomt hieraan, al is dit gegeven niet tastbaar en dus waar te nemen. Hoe sneller, des te beter de resultaten. Iemand die dit echter niet wil, is net als een kind. Je kunt hem of haar niet naar iets hogers verwijzen. Zo komt het dat volwassenen na jaren nog in een verbeelde werkelijkheid blijven zitten.

Eerst de vraag, als wij het over de mens hebben, welk deel dan? Laten we de structuur van de mens onder loep nemen. Alles bestaat uit twee principiële delen, namelijk het innerlijke en uiterlijke. Zo ook de mens:

1.Het uiterlijke ik is dat deel waarmee een mens de wereld waarneemt, met zijn of haar vijf zintuigen. Daardoor leeft hij of zij volgens de wetten van de lagere, materiële en determinerende wereld. Hier bestaan de voornemens en handelingen in de tweedelige categorie, namelijk bitter of zoet. ‘Bitter’, omdat onaangename beslissingen en toestanden als kwaad worden bestempeld en verworpen. ‘Zoet’ wordt als aantrekkelijk en goed beschouwd. Daarom verkiest het uiterlijke ik altijd het ‘zoete’ en mijdt of verwerpt het ‘bittere’. Anders gezegd, het uiterlijke ik verkiest onwaarheid boven de alom vertegenwoordigde waarheid.

2.Het innerlijke ik laat zich daarentegen door de universele instructie leiden, met de waarheid en onwaarheid. Die bepalen alle voornemens en handelingen van het innerlijke ik in de mens. Mijn vader – als filosoof en kabbalist – richt zich in zijn werk altijd tot het innerlijke ik in de mens. Alleen het innerlijke ik kan adequaat op ‘oproepen’ reageren en voor zichzelf nut en zin distilleren (zie tekening 1). Dit gebeurt volgens het principe van overeenkomst naar eigenschappen. Intellectuele informatie vereist een passende acceptor die zich voor ontvangst op het innerlijke ik oriënteert.

Wanneer je de universele instructie leert kennen en toepast, loop je voor de klappen van het ‘lot’ uit. Dit kost tijd en inspanning om keuzes te maken. Hoe kun je steeds je eigen intenties peilen? Hoe doe je dit ten opzichte van je persoonlijke doel, oftewel de realisatie van jouw idee van de levenswegformulering? Heb je volledig vertrouwen en zet je geloof boven verstand?

De mate van vertrouwen in de universele instructie bouw je langzaam op, totdat je het optimale bereikt. In hoeverre ben je bereid van jezelf, dus krachten, wensen en alles wat je meent te zijn, te geven voor vertrouwen? Overgave betekent jezelf als embryo in de moederschoot van de universele instructie leggen en innerlijk je volledige vertrouwen geven.

Richt je niet op anderen. Doe je dit wel, dan wordt het lastig om de inhoud van dit boek toereikend op te nemen. Van binnen zijn wij allemaal met elkaar verbonden, maar je hoge doel nastreven, doe je afzonderlijk van anderen – niemand anders kan dit voor je doen, of je ook maar helpen bij realisatie. Peil eens regelmatig bij jezelf. Heb je geen tijd of zin, dan laat je je lot van buitenaf bepalen. Weinig tijd voor je innerlijke ik betekent jezelf in handen van het ‘lot’, oftewel natuurkrachten leggen. Je laat anderen voor je bepalen, bijvoorbeeld de maatschappij, je partner, kinderen enzovoorts. Het is jouw leven. Het gaat om jou. Kom dichter bij je innerlijke ik en laat anderen je niet vertellen wat je zou moeten doen.

Vertrouwen in deze levensinstelling is geen dogma, maar een innerlijke kracht die gepaard gaat met ware kennis. Hoe groter en intenser de ware kennis wordt, des te groter en intenser de kracht van het vertrouwen en vice versa. Vertrouwen kan worden uitgedrukt in de wil.

Een teken van intellectuele vooruitgang is de reductie van twijfels, oftewel een gespleten wil. Dit zorgt voor eenheid binnen de mens. Een ander signaal waarmee de wil ook toegenomen blijkt te zijn, is het geloof in jezelf. In de zintuiglijke wereld waar alles uit elkaar is gerukt en eenheid zoek is, wordt vertrouwen in God of jezelf vaak als negatief of overtrokken ervaren. De universele instructie volgen, maakt inkervingen in je innerlijk. Die vertalen zich in de toenemende wil om het goede te doen. Dit is ook wel je anti-egoïstische kracht die je ervoor behoedt dat je van binnen splitsing in aparte compartimenten van je intellectuele krachtvelden krijgt en de verschillen in gerichtheid. Steeds meer innerlijke krachten – vectoren – gaan één richting uit, krijgen één overkoepelend doel, in lijn met jouw idee van de levenswegformulering.

Bij optimale ontwikkeling van een mens zijn er twee aspecten. Het theoretische aspect van de epistempiriologie omvat de bestudering van het waarom en de noodzakelijkheid van alle componenten en verbanden. Het praktische aspect behelst de toepassing van de theorie in het alledaagse leven. Kwantiteit en kwaliteit zijn beide van belang: de tijd en intensiteit waarmee je aan je innerlijke ik werkt. Dit valt echter niet te meten in absolute termen. Het kleine beetje wat iemand van nature heeft meegekregen of de omstandigheden waarin hij of zij terecht is gekomen, worden tot het uiterste benut.

Naar krachten worden de ware intenties van de mens als compleet verschillend gezien, in vergelijking met de perceptie van de buitenwereld. Vergeet bijvoorbeeld het aantal boeken die een mens geschreven heeft, of hoeveel keynotes er gegeven zijn. In de ware realiteit – het innerlijke – wordt slechts met de richting en mate van de intentie rekenschap gehouden. Een relatief gegeven.

Wat je al weet, wordt niet vergeleken met wat je gaat ontdekken. Met andere woorden, je uiterlijke ik wordt onderworpen aan je innerlijke ik. Jij neemt de buitenwereld met je vijf zintuigen waar, maar jouw essentie is je innerlijke mens. Het zijn vonken van het natuurlijke licht die je ware leven vormgeven en die uit de ware realiteit komen, opgevangen door je innerlijke ik. Zo zit de originele methode in elkaar.

Wat de epistempiriologie je leert, is hoe de eigenschappen overeenkomen met het essentiële innerlijke. Wil je tot vervulling komen, dan moeten je eigenschappen overeenkomen met de wetten van het universum. Dan pas kun je vanuit je innerlijke ik je hele wezen begrijpen en optimaal ontwikkelen. Je hebt alles in jezelf om in dit leven op aarde tot je vervulling te komen. Alles draait om potentieel dat reeds aanwezig is, te actualiseren.


Levende sierlijkheid, een persoonlijke gids om aan jezelf te werken. 
Auteur: Dina-Perla Portnaar
Uitgever: Aspekt
Bladzijden: 166
Taal: Nederlands
ISBN: 9789463383349
Prijs: €14,95