Leesfragment: Volwassen geloven en denken. Oproep tot universele menselijkheid.

14 mei 2018 in Boeken

In Volwassen geloven en denken voert levensbeschouwelijk docent en auteur Dirk van de Glind een pleidooi voor universele menselijkheid. In het belang van mensheid en planeet zullen we volgens hem onze menselijkheid moeten ontwikkelen voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land.

Geloven en denken zijn weliswaar verschillende benaderingen van de grote vragen van het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde mysterie. Universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum, dat we organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn. Zonder compassie kunnen we ons potentieel als mens niet waar maken.

Op Dirk zijn website is ruimte voor verdieping met oefeningen en vragen bij elk hoofdstuk in de ‘werkplaats Volwassen geloven en denken’. Zie hier en hier.

Tevens is hij op 26 mei in Boekhandel Berne in Heeswijk aanwezig en op 24 juni in De Levenstuinen in Teuge.


Deel 3 – Vertrouwen

‘Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en verwarring.’ – Anne Frank, Achterhuis, 15 juli 1944

Jezus vertelt het verhaal van een man die op reis gaat en zijn drie knechten een enorm vermogen toevertrouwt. Als de man terugkeert, kunnen twee van hen het dubbele bedrag overleggen – ze hebben het risico van de mislukking aangedurfd en met vertrouwen gehandeld. De derde heeft echter zijn mogelijkheden in de grond gestopt, bang als hij is dat hij het in hem gestelde vertrouwen niet waar zal kunnen maken en dat het dus allemaal op niets uit zal lopen.)1

Het is triest en stuitend dat er vormen van geloof zijn die deze houding van levensangst stimuleren en cultiveren door in prediking en praktijk uit te gaan van een negatief mensbeeld. De voor onze menselijke ontwikkeling broodnodige beweging van angst naar liefde kan dan ook niet zonder de overgang van een benepen, pessimistisch mensbeeld naar een positieve kijk op onze menselijkheid. Volwassen geloven betekent dat we onze menselijkheid niet loochenen maar aanvaarden en achter ons laten wat ons daarin belemmert – om te beginnen iedere vorm van onvolwassen geloof.

Kern van onze menselijkheid is ons vermogen lief te hebben. Dit vermogen delen we met iedereen en gaat vooraf aan alle onderscheid dat we aanbrengen en waar we ons nogal eens achter verschuilen om onze angsten te bezweren. Ieder vastklampen aan een overtuiging of ideaal dat belangrijker wordt dan onze universele menselijkheid zet ons echter op het verkeerde been en legt de kiem voor conflicten en geweld. Iedere verheerlijking van het eigen ras, van de eigen nationaliteit en van de eigen godsdienst, van de eigen theologie en orthodoxie, boven die van anderen is een daad van wantrouwen of ongeloof en brengt onszelf, de ander en onze wereld in gevaar.

De lucht die we inademen is immers niet Gereformeerd, onze longen zijn dat evenmin. Het water dat we drinken is niet Rooms Katholiek en onze nieren zijn dat ook al niet. Onze aarde is niet boeddhistisch, de zon niet joods, de maan niet islamitisch en de sterren zijn geen van alle hindoe. Het leven is niet Orthodox en ons hart is niet gebouwd op dogmatische waarheden. We worden niet geboren als volgers van een bepaalde leer. We komen allemaal voort uit liefde die de bron van alle leven is. Onze menselijkheid gaat vooraf aan wat we van ons leven maken en aan wie we uiteindelijk zullen zijn.

Alles wat onze universele menselijkheid ontkent en dus niet uitgaat van de simpele waarheid dat we broeders en zusters zijn en dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het welzijn van alles en iedereen, voert tot onheil van gesloten harten en dichte grenzen.

Wanneer we het aandurven in vertrouwen te leven, moeten we het wagen met de totale kwetsbaarheid van de liefde. Alle verdedigingsmechanismen zullen we los moeten laten, alle wapens neer moeten leggen, alle valse schijn op moeten geven. We kunnen ons heil niet meer verwachten van een leer of dogmatiek, hoe zorgvuldig geconstrueerd ook. We kunnen ons nergens meer achter verschuilen. We staan naakt en met lege handen. Maar alleen dan kunnen we ontdekken dat dat meer dan genoeg is.

Volwassen geloven is het welbewust nemen van dit risico. Het is bovendien de enige levenshouding die toekomst heeft.


Volwassen geloven en denken. Een oproep tot universele menselijkheid.*
Auteur: Dirk van de Glind
Uitgeverij: Van Warven
Pagina’s: 250
Taal: Nederlands
ISBN: 9789492421418
Prijs: €19,95

 


Bron afbeelding: Gertrudeke van der Maas

*Dit artikel bevat (een) gesponsorde link(s), lees meer in onze disclaimer.

‘Monastieke waarden in leven en werk’

10:00 - 12.30 6 September 2019

Cursus monastieke waarden in leven en werk, speciaal voor mensen...

Lees verder