Boekentop5: Maria de moeder van iedereen / Van Eeden kiest voor de maan / Exodus / Simone de Beauvoir / Indo /

19 februari 2020 in Boeken

De boekentop5 met vandaag onder meer Van Eeden kiest voor de maan, Simone de Beauvoir en Indo.

Maria de moeder van iedereen

Terwijl de ontkerkelijking niet te stuiten lijkt, neemt de belangstelling voor Maria juist toe. Maria is de koningin van de volksdevotie. Mensen zoeken haar op in de bedevaartsoorden, eeuwenoude plaatsen met een bijzondere devotie tot haar. In deze reisgids zijn twaalf Mariapelgrimsplaatsen beschreven. De populair geschreven verhalen gaan over de geschiedenis, bijzonderheden en merkwaardigheden én over belang en belangstelling in deze tijd. De nadruk ligt op de volksdevotie. Van twee Maria- pelgrimsoorden zijn fietsroutes opgenomen. 

Titel: Maria de moeder van iedereen
Auteur: Paul Spapens
Uitgeverij: Berne Media
ISBN: 978-90-8972-323-9
Prijs: €16,90


Van Eeden kiest voor de maan 

“Waarheid en eerlijkheid dagen het egocentrisch denken en handelen voortdurend ethisch uit.’ Volgens Mogobe Ramose kunnen we allemaal wel wat maanziekte gebruiken. De maan associëren we misschien van oudsher met abnormale dromen en irrationele gedragingen, maar tegelijkertijd is zij noodzakelijk voor het ecosysteem en de naamgever van het vooruitstrevende Maanverdrag uit 1979. Hierin verklaarde de mensheid gezamenlijk dat geen staat aanspraak kan maken op welk hemellichaam dan ook. Al hebben weinig grote staten het verdrag geratificeerd, de redenering erachter noemt Ramose toonaangevend voor een nieuwe manier van denken, waarin niet macht maar eendracht de boventoon voert. Aan de hand van de maan en de psychiater Frederik van Eeden ontwikkelt Ramose een hoogst originele filosofie over mens-zijn, waarbij hij grondige kritiek levert op de moderne, door geld gedreven maatschappij. Steeds houdt hij de lezer vergezichten voor, zoals de maan op onbewolkte nachten de weg wijst. Van Eeden kiest voor de maan bevat zowel de originele Engelstalige tekst als de Nederlandse vertaling. Henk Haenen leidt de filosofie van Mogobe Ramose in.

Titel: Van Eeden kiest voor de maan
Auteur: Mogobe Ramose
Uitgeverij: ISVW
ISBN: 978-94-92538-63-5 
Prijs: €12,50


Exodus. Boek van bevrijding.

In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Exodusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.  Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke waardigheid.

Titel: Exodus. Boek van bevrijding.
Auteur: Jonathan Sacks
Uitgeverij: Skandalon
ISBN:  9789492183927
Prijs: €29,95

Simone de Beauvoir

Filosoof, schrijver en feministisch icoon – Simone de Beauvoir was het allemaal. Biografe Kate Kirkpatrick had voor het eerst toegang tot nooit eerder beschikbare dagboeken en correspondentie. Het resultaat is een echte pageturner: diepgravend, verrassend en ontroerend. Deze baanbrekende biografie werpt een geheel nieuw licht op De Beauvoir, die definitief neergezet wordt als een van de belangrijkste denkers van de twintigste eeuw.

Verschijnt 17 maart.

Titel: Simone de Beauvoir. Een leven.
Auteur: Kate Kirkpatrick
Uitgeverij: Ten Have
ISBN:  9789025907693
Prijs: €34,99


Indo

Na de onafhankelijkheid van Indonesië zijn ruim 300.000 mensen naar Nederland gekomen. Aan de hand van haar persoonlijke familiegeschiedenis schetst Marion Bloem wat een Indo is en wat de geschiedenis van de Indische Nederlander behelst. Ze relativeert de Indische identiteit en trekt gelijkenissen met andere landen met een mestiezencultuur. Wat is er zo waardevol aan die zogenaamde Indische cultuur en is er wel een Indische cultuur? Is het nodig om onszelf Indo te blijven noemen? In Indo wisselt Bloem herinneringen en gebeurtenissen af, en geeft ze een verfrissende, heel persoonlijke blik op de huidige samenleving waarin “identiteit’ steeds meer een issue lijkt te worden.

Verschijnt 3 maart.

Titel: Indo
Auteur: Marion Bloem
Uitgeverij: De Arbeiderspers
ISBN: 9789029541510
Prijs: €24,99