Boeken topvijf: Wat schaft de toekomst? / Wendbare verleden / Kapitaal en ideologie / Mees en de magische poort / Waarom ik van Simone de Beauvoir houd /

31 januari 2020 in Boeken

De boekentop5 met vandaag onder meer Het wendbare verleden waarin Sybe Schaap aan de hand van Nietzsches filosofie postmoderne tijden probeert te doorgronden, Mees en de magische poort, een kinderboek over onvoorwaardelijke liefde door Linda Rood en Waarom ik van Simone de Beauvoir houd waarin vijftien bekende auteurs en journalisten in een brief aan Simone vertellen haar waarom ze schatplichtig zijn aan haar werk en leven.

Wat schaft de toekomst?

Klimaatmodellen voorspellen dat de landbouw wereldwijd zal afnemen wegens droogte, hitte en overstromingen, terwijl de bevolking in 2050 naar verwachting met dertig procent is toegenomen. Naderen we het einde van dierenvlees? Hoe verwijderen we schadelijke chemicaliën in de landbouw? Hoe kan schone, klimaat bestendige voedselvoorziening toegankelijk worden voor ons allemaal? In Wat schaft de toekomst? brengt Little de groei van duurzame voedselproductie op grote schaal in kaart en vraagt ze innovatieve ondernemers op het gebied van voedingswetenschap, landbouw en klimaatverandering om antwoord: ze bezoekt onder meer een appelboomgaard in Wisconsin, een op afstand bedienbare biologische boerderij in Shanghai, en de door honger geteisterde regio’s in Ethiopië.

Titel: Wat schaft de toekomst?
Auteur: Amanda Little
Uitgeverij: De Arbeiderspers
ISBN: 9789029510585
Prijs: €23,99


Het wendbare verleden

‘Make America great again!’, ‘terug naar de VOC-mentaliteit!’. Vooral in populistische kringen wordt hunkerend verwezen naar tijden waarin alles zo goed was. Hierbij wordt echter niet verwezen naar een feitelijk historisch, maar naar een ‘utopisch’ verleden. Een utopisch beeld van het verleden, met weglating of manipulatie van onwelgevallige feiten. Op die manier wordt het verleden maakbaar en wendbaar. Is het wendbaar gemaakte verleden een vluchtweg uit een wereld die te open en te onzeker is geworden? Het heden stemt immers somber en de toekomst is duister.
Waar in de recente geschiedenis nog het geloof was in een hoopvolle toekomst, domineert tegenwoordig een ondergangsstemming, met de blik gericht op het verleden. ‘Het wendbare verleden’ analyseert deze omslag in denken, waarbij diep wordt ingegaan op de filosofie van Nietzsche. De crisisbeleving die hij al vroeg heeft voorzien is thans actueel. Het is nu aan de mens het cynisme te overwinnen en een positief voorwaarts gerichte wending te geven.

Titel: Het wendbare verleden
Auteur: Sybe Schaap
Uitgeverij: Damon
ISBN: 9789463402569
Prijs: €22,90


Kapitaal en ideologie

Economie is geen wetmatigheid. Markt, winst en kapitaal zijn historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen. In Kapitaal en ideologie onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van ongelijkheid. Ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en hyperkapitalisme en het leven van miljarden mensen hebben bepaald. Piketty toont aan waarom ideeën van rechts en links vandaag teleurstellen en hoe we kunnen breken met het fatalisme, voedingsbodem voor de buitensporige identiteitspolitiek. Bovendien legt hij de grondslag voor een participatief socialisme voor de eenentwintigste eeuw: een nieuwe ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.

Verschijnt vanaf 18 februari

Titel: Kapitaal en ideologie
Auteur: Thomas Piketty
Uitgeverij: De Geus
ISBN:  9789044543179
Prijs: €49,99


Mees en de magische poort

Mees voelt zich vaak een beetje anders. Dat maakt hem best verdrietig. Maar dan ontdekt hij een bijzonder geheim over magische poorten naar geluk. ‘Mees en de magische poort’ is een mooi verhaal over onvoorwaardelijke liefde met eenvoudig te begrijpen vragen, de zogenaamde ‘Vragen naar Vrijheid’. Deze kunnen je kind helpen om zich weer gelukkig te voelen wanneer je merkt dat het zich vastbijt in een gedachte over iets waar het bang voor is of boos of verdrietig over is. Dit boek helpt je kind te leren dit soort pijnlijke en beperkende overtuigingen los te laten, zodat de natuurlijke stroom van het leven weer vloeiend zijn weg kan vervolgen.

Titel: Mees en de magische poort
Auteur: Linda Rood
Uitgeverij: BewustZijn
ISBN:  9789492066534
Prijs: €13,95


Waarom ik van Simone de Beauvoir houd

Vijfitien bekende auteurs en journalisten schrijven een brief aan Simone de Beauvoir. Zij vertellen haar waarom ze schatplichtig zijn aan haar werk en leven. Waarom gaat hun hart sneller kloppen van De Beauvoir en hun bloed sneller stromen? Wat vinden fans van het eerste uur jaren later nog van hun grote voorbeeld? Hoe inspireert De Beauvoir nieuwe generaties feministes? ‘Waarom ik van Simone de Beauvoir houd’ biedt een veelkleurig perspectief op de grote Franse denker.

Verschijnt 25 februari

Titel: Waarom ik van Simone de Beauvoir houd
Auteur: Regine Dugardyn
Uitgeverij: TenHave
ISBN:  9789025907730
Prijs: €9,99