Boeken topvijf: Tao Te Tjing / Niet zonder hoop / Word even stil / Benedictijnse wijsheid / Antoine Bodar

28 januari 2020 in Boeken

De boekentop5 met vandaag onder meer Benedictijnse wijsheid voor het ware leven waarin Anselm Grün een nuchtere kijk geeft op spiritualiteit, Word even stil, oude spreuken in een nieuw jasje en Antoine Bodar, een portret geschreven door Nels Fahner.

Tao Te Tjing, het boek over vrede en vreugde

De Tao Te Tjing is een fascinerend boek: Chinees, oud, wereldberoemd, bescheiden, instructief, spiritueel en… soms onbegrijpelijk. Het werk wordt toegeschreven aan de filosoof Lao Tse, die de basis legde voor de Tao in de zesde eeuw voor Christus. Het is schrijver Roeland Schweitzer gelukt een prachtige eigentijdse hertaling te maken die gelezen moest kunnen worden door kinderen en andere volwassen: speels, vrij, in de geest van de Tao en vooral lekker dichtbij. De prachtige natuurfoto’s van George Burggraaff vergroten de toegankelijkheid en geven het boek een extra laag.

Titel: Tao Te Tjing, het boek over vrede en vreugde
Auteur: Roeland Schweitzer
Uitgeverij: Van Warven
ISBN: 978-94-92421-95-1
Prijs: €19,95


Niet zonder hoop

Niet zonder hoop van Tomáš Halík is een theologisch boek over de zoektocht naar hoop voor vandaag. Hoop wordt juist in tijden van crisis sterk ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in een samenleving. Hoop is dan een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het heden werpt. Halík beschrijft verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden, bijvoorbeeld wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of ingrijpende ervaringen.

Titel: Niet zonder hoop
Auteur: Tomáš Halík
Uitgeverij: VBK Media
ISBN: 9789043532525
Prijs: €19,99


Word even stil. 60 eigentijdse vaderspreuken

‘Vaderspreuken’ is de benaming voor een verzameling korte uitspraken en verhaaltjes met een anekdotisch karakter over de praktijk van het monnikenleven. Zij stammen grotendeels uit de vierde eeuw, de tijd waarin het christelijke monnikendom ontstond toen eenlingen, die zich hadden teruggetrokken in de woestijn om aan hun geestelijke vervolmaking te werken, zich verenigden in monastieke gemeenschappen. De vaderspreuken bevatten diepe spirituele wijsheid en vormen door hun eenvoud een goede inleiding in het contemplatieve leven. Word even stil is een bundeltje eigentijdse vaderspreuken, gestoken in een nieuw, luisterrijk habijt.

Titel: Word even stil.
Auteur: Broeders van het stille leven
Uitgeverij: Berne Media
ISBN: 978 90 8972 364 2
Prijs: €12,50


Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

In Benedictijnse wijsheid voor het ware leven geeft monnik Anselm Grün een nuchtere kijk op een spiritualiteit die voor ons allen bereikbaar is, namelijk de spiritualiteit die uitgedrukt wordt door onszelf en ons lichaam, onze gevoelens en ook door onze zwakheden. De auteur bespreekt hoe het leven het meest spiritueel is wanneer we ogenschijnlijk aan de grond zitten. Dan stellen we ons juist open voor een nederige houding die ons kracht kan geven en kunnen wij daadwerkelijk verlichting ervaren. Grüns publicaties over geloof en hedendaagse spiritualiteit zijn internationale bestsellers. Hij schreef dit boek samen met zijn medebroeder Meinrad Dufner.

Titel: Benedictijnse wijsheid voor het ware leven
Auteur: Anselm Grün
Uitgeverij: Ten Have
ISBN: 9789025907259
Prijs: €20,00


Antoine Bodar, een portret

Antoine Bodar is een portret van Nederlands bekendste priester, geliefd én verguisd, en altijd bereid om een impopulair standpunt in te nemen. Met Nels Fahner blikt hij voor het eerst uitgebreid terug op belangrijke episodes in zijn leven. Wat dreef hem om alles op te geven voor een leven als priester? Welk verlangen houdt hem op de been, ook als het tegenloopt? Hoe ziet zijn dagelijkse leven eruit, bij wie voelt hij zich thuis? En waarom blijft hij de kerk trouw in een tijd van crisis en schandalen?

Titel: Antoine Bodar, een portret
Auteur: Nels Fahner
Uitgeverij: VBK Media
ISBN: 9789023957720
Prijs: €17,99