Lectorium Rosicrucianum

Het Lectorium Rosicrucianum, de internationale school van het Gouden Rozenkruis, is een moderne geestesschool.

Het bewustwordingsproces is als een trap. Kennis en ervaring is daarbij de leuning. De leerling kiest zelf hoe hij dit proces gestalte geeft. De leerling is in deze school zijn eigen meester. De eigen keuze staat centraal.

Het doel van deze school is om te ontdekken dat er meer is onder hemel en aarde dan het leven van alle dag. Lectorium Rosicrucianum bouwt voort op een Gnostieke traditie. Uitgangspunt van de Gnostieke traditie is dat de mens een tweevoudig wezen is. Aan de ene kant een bewoner van deze wereld, maar ook de drager van een oorspronkelijk principe, een kern, ook wel een Goddelijke kern genoemd. Deze kern vormt de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe mens. Een nieuwe mens die weer invulling geeft aan de oorspronkelijke bedoeling van het menszijn. De ziel speelt daarbij een centrale rol.

In deze school wordt ingegaan op de rol van de ziel in het bewustwordingsproces. Dat de ziel een keuze kan maken en elke dag ook maakt. Een keuze waarbij de ziel zich ofwel oriënteert op het ik of dat de ziel zich oriënteert op de geest. De keuze van de ziel om zich te oriënteren en te identificeren met het ik is makkelijk herkenbaar, daarvoor hoeven we alleen maar om ons heen te kijken. De keuze van de ziel voor de geest en het onthechten van de keuze voor het ik is een bewustwordingsproces.