Academies voor zingeving en levenskunst


Evdaimonia - Academie op Kreta

Filosofie met topdocenten, inspirerende cursussen en wandelen. U kunt zich ontwikkelen, nieuwe dingen leren, zich ontplooien en inspiratie opdoen in kleine groepen met gerenommeerde docenten. U wordt door ons volledig verzorgd en culinair verwend. Evdaimonia is Grieks voor gelukzaligheid. Dat... Lees verder

La Scuola, academie voor levenskunst

Kunnen we omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid? Kunnen we aanvaarden dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het leven horen? Wanneer ontbreekt ons de moed? Het leven zorgzaam en zorgvuldig bewerken is een kluif. Bewust werken aan goed leven en samenleven is... Lees verder

Lectorium Rosicrucianum

Het Lectorium Rosicrucianum, de internationale school van het Gouden Rozenkruis, is een moderne geestesschool. Het bewustwordingsproces is als een trap. Kennis en ervaring is daarbij de leuning. De leerling kiest zelf hoe hij dit proces gestalte geeft. De leerling is... Lees verder

VG Amsterdam

VG Amsterdam maakt programma’s voor hart en hoofd. Soms vanuit een filosofische invalshoek, soms rondom levensbeschouwelijke of maatschappelijke thema’s. Maar ook kunstzinnige en culturele projecten organiseren we met hart en ziel. Programma’s die je aan het denken zetten, die je... Lees verder

Vrijzinnige organisaties


De Bleek Almelo

De wijkgemeente De Bleek en de VVG (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen) werken sinds 2001 samen. De VVG beheert het gebouw De Bleek, maar is ook drager van de geschiedenis en zij vormt de verbinding met externe leden. De kerkelijke wijkgemeente is... Lees verder

De Engel Huizen

De Engel-Vrijzinnig Huizen biedt momenten van bezinning. Stilte in de chaos om ons heen. Om te reflecteren, afstand te nemen, van nagaan misschien ‘Waar sta ik nu, wat vraagt mijn aandacht? Wat wil het leven van mij?’ De lezingen of... Lees verder

De Kapel Hilversum

De Kapel in Hilversum werd in 1898 gebouwd als koetshuis en was onderdeel van het landgoed ‘Quatre Bras’. De architect van dit pand aan ’s Gravelandseweg in Hilversum was Abraham Salm, een architect die ook het aquarium in Artis en... Lees verder

De Woudkapel Bilthoven

De Woudkapel vormt de afdeling Vrijzinnige Gemeenschap Bilthoven en is een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie, waar ruimte is voor persoonlijke verdieping en maatschappelijke betrokkenheid. De Woudkapel werd in 1924 gebouwd naar ontwerp van dr. ir. G.W. van Heukelom, die... Lees verder

Het Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en christelijke geloofsgemeenschap in de vrijzinnige traditie. Zij laat zich inspireren door de bijbel, maar kent geen leerregels. Leden en vrienden worden uitgenodigd zelf invulling te geven aan hun geloofsleven. Van belang is... Lees verder

Het Penninckshuis Deventer

Is dit nu alles? Is er meer in het leven? Wat is voor mij echt de moeite waard? Je bent de enige niet. Veel mensen zoeken naar zingeving. Bij Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis komt men bij elkaar voor zondagse vieringen, maandelijkse... Lees verder

Mariënburgvereniging

Lees verder

Remonstranten Lochem

Warm en Spiritueel. Een vooruitstrevende christelijke kerk met de slogan geloof begint bij jou. Lees verder

Unie NKV

Lees verder

Vrijzinnigen Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. De zelfstandige vereniging staat onder meer voor de verwondering over ons bestaan en de zoektocht naar de diepere... Lees verder

VVP Assen

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Assen (VVP Assen) is een groep mensen die onderlinge betrokkenheid en communicatie hoog in het vaandel dragen. We ontmoeten elkaar uiteraard in de zondagse dienst, maar ook bij kringgesprekken en lezingen. Tevens worden er activiteiten... Lees verder

VVV Kampen / Noordoostpolder

VVH Kampen/Noordoostpolder is opgericht op 14 februari 1907 en streeft naar een open, tolerante en vrije houding naar de samenleving. Het gesprek wordt aangegaan met jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en anders denkenden. Het betekent  vooral... Lees verder

Maatschappelijke en culturele instellingen


Wetenschappelijke instellingen